09.06.2006 14:46

Hệ thống QTDND Việt Nam và 10 sự kiện nổi bật trong năm 2005

1. Ngày 10/5/2005 Ban trù bị thành lập Hiệp hội QTDND Việt Nam được thành lập để thực hiện các công việc chuẩn bị cho việc tiến hành Đại hội thành lập Hiệp hội QTDND Việt Nam ở cấp quốc gia.
2. Ngày 17/5/2005, Thành lập Hiệp hội QTDND đầu tiên ở Việt Nam (ở cấp tỉnh) tại Quảng Bình.
3. Ngày 26/5/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2005/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của QTDND.
4. Ngày 12/7/2005, lần đầu tiên mô hình và hệ thống QTDND được giới thiệu chính thức trong chương trình đào tạo cao học của Trường đại học kinh tế quốc dân tại Hà Nội.
5. Ngày 05/08/2005 QTDND Trung ương kỷ niệm 10 năm ngày khai trương hoạt động và đón nhận huân chương lao động hạng 3.
6. Ngày 07-08/10/2005 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội QTDND Việt Nam ở cấp quốc gia.
7. Ngày 01/12/2005, CHLB Đức bắt đầu cử các chuyên gia sang hỗ trợ cho hệ thống QTDND trong lĩnh vực hệ thống, cơ chế thanh tra, giám sát, kiểm toán, kiểm tra và kiểm toán nội bộ đối với các QTDND. Hy vọng những đóng góp tiếp tục của CHLB Đức sẽ góp phần giúp Việt Nam mau chóng xây dựng được một Hệ thống QTDND hoạt động an toàn, bền vững và lớn mạnh, sánh vai với các Ngân hàng nhân dân và Ngân hàng Raiffeisen ở CHLB Đức.
8. Tháng 12/2005, QTDND Trung ương đã ký với Tổ chức phát triển Tây Ban Nha về khoản tín dụng trị giá 20 triệu USD để cho các QTDND cơ sở vay trung và dài hạn phục vụ cho thành viên.
9. Ngày 30/12/2005, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 08/2005/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP và 69/2005/NĐ-CP ban hành ngày 26/5/2005 về tổ chức và hoạt động của QTDND.
10. Trong năm 2005 đã có 16 QTDND cơ sở mới được NHNN các tỉnh cấp phép thành lập và 4 QTDND cơ sở yếu kém bị rút giấy phép hoạt động. Như vậy, Hệ thống QTDND tính đến thời điểm cuối năm 2004 gồm có 917 QTDND cơ sở và 1 QTDND Trung ương với 24 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc.

Các tin liên quan