01.10.2020 14:05

Báo cáo kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2020

Kinh tế thế giới trong 9 tháng đầu năm 2020 đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Đại dịch Covid-19;
thậm chí, nhiều nước rơi vào khủng hoảng kép về y tế và kinh tế. Đại dịch và các biện pháp phòng chống dịch đã tác động tiêu cực đến cả phía cung và phía cầu của nền kinh tế khi các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, sản xuất - kinh doanh,... bị đứt gãy, đình trệ hoặc phục hồi yếu, tâm lý người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà đầu tư thấp. Đến nay, một số nước đã đạt được thành tựu bước đầu trong nghiên cứu và sản xuất vaccine, tạo kỳ vọng về kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế trong năm 2021.
Theo Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV

Các tin liên quan