01.03.2023 14:22

QTDND Tân Phong Đại Hội thành viên Nhiệm kỳ (2023 - 2028)

Đại hội nhiệm kỳ (2023-2028) QTDND Tân Phong với tinh thần trách nhiệm đã bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đủ đức, đủ tài để thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội đề ra.
Tập thể cán bộ QTDND Tân Phong
Trong nhiệm kỳ (2018-2023) hoạt động của QTDND Tân Phong tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, phát triển theo tinh thần Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; Chỉ thị số 06 của Ngân hàng Nhà nước về chấn chỉnh, tăng cường, phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an toàn hoạt động trong hệ thống QTDND. Với tinh thần đó QTDND Tân Phong luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình, Ngân hàng HTX chi nhánh Thái Bình, Liên Minh HTX tỉnh Thái Bình, cùng với các sở, ngành của tỉnh, huyện. Đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự kết hợp chặt trẽ với các ban, ngành đoàn thể, tới cơ sở thôn và thành viên 3 xã. Với sự quan tâm đặc biệt đó HĐQT, CBNV của Quỹ đã đoàn kết, thống nhất cao, tập chung thực hiện tốt nhiệm vụ, giành được thắng lợi khá toàn diện về mọi mặt. Những thuận lợi trên làm nền tảng thúc đẩy kinh tế xã hội, xã Tân Phong, Tân Hòa, Minh Quang phát triển mạnh. Tính tổng thu nhập các ngành kinh tế trong nhiệm kỳ qua ước đạt 5.835 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trên 9,68%. Thu nhập bình quân đầu người trên 62,5 triệu đồng/năm, hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh, Chính trị ổn định. Đó là những thuận lợi then chốt thúc đẩy QTDND Tân Phong hoạt động phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả, công tác quản trị, điều hành được nâng cao, đội ngũ CBNV tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư, quy mô hoạt động phát triển không ngừng.

 Kết quả trong nhiệm kỳ QTDND Tân Phong đã kết nạp mới 559 thành viên, nâng tổng số thành viên lên 3.783 thành viên, so với đầu nhiệm kỳ vượt 56 thành viên; Vốn huy động tiền gửi tăng theo từng năm, doanh số huy động tính đến 31/12/2022 đạt 346.896 triệu đồng, so với kế hoạch vượt 16 tỷ đồng; Dư nợ đạt 314.639 triệu đồng, so với với kế hoạch vượt 46 tỷ đồng.

Công tác quản lý tài vụ đảm bảo đúng nguyên tắc và chi tiêu tiết kiệm để đảm bảo lợi nhuận theo nghị quyết đại hội thành viên đề ra, theo đó tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 12.421 triệu đồng, so với nhiệm kỳ trước tăng 3.806 triệu đồng; Công tác kế toán tài chính luôn được phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ.

Trong hoạt động chi trả ngoại tệ, chuyển tiền điện tử đã có 3.492 lượt, số tiền chuyển 345 tỷ đồng và 296 nghìn USD, tăng so với nhiệm kỳ trước 526 lượt chuyển, số tiền chuyển 41 tỷ đồng, 26 nghìn USD. Đây là một hoạt động mà rất ít quỹ trong hệ thống có thể thực hiện được với kết quả trên.

Công tác kho quỹ, kiểm soát, đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn luôn được quan tâm thực hiện, ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Song song với công tác chuyên môn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn QTDND Tân Phong luôn quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ chính trị do cấp ủy địa phương phát động, tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội đóng góp các loại quỹ như: Quỹ Xóa nhà dột nát, trẻ tàn tật nhiễm chất độc da cam, tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trong các dịp lễ tết, đỡ đầu từ 01 đến 02 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 5 năm qua QTDND Tân Phong đã ủng hộ, hỗ trợ với tổng kinh phí 965 triệu đồng cho các phong trào Chính trị xã hội của địa phương 3 xã Tân Phong, Tân Hòa, Minh Quang. Nhiệm kỳ tới dự kiến xây dựng từ 1 đến 2 ngôi nhà tình nghĩa dành cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt.
Tại Đại hội, Ông Trần Minh Hạc - Phó  Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thái Bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà QTDND Tân Phong đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm Quỹ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới: 

Thứ nhất: Thực hiện nghiêm túc Thông tư, Nghị định của Chính phủ, ngành trong công tác quản trị điều hành. Trong thời gian qua QTDND Tân Phong đã thực hiện Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng mà Quỹ đang làm rất tốt không phải TCTD lớn nào cũng có thể làm được, do vậy cần duy trì phát huy hơn nữa để hỗ trợ thành viên, người dân địa phương. 

Thứ hai: Nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối đề án phát triển kinh tế địa phương từ đó chủ động huy động vốn, đầu tư tín dụng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành.

Thứ ba: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ QTDND đặc biệt đạo đức nghề nghiệp cán bộ QTDND gắn với đổi mới phương pháp giao dịch, quan tâm tới các thành viên tạo điều kiện để các thành viên được tiếp cận vay vốn.

Thứ tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; Phát huy vai trò độc lập của Ban kiểm soát; Xử lý nợ xấu của Quỹ.

Đại diện Chính quyền địa phương ông Nguyễn Hữu Ngoạn chủ tịch UBND xã Tân Phong đã ghi nhận và tuyên dương QTDND Tân Phong trong suốt nhiệm kỳ qua đã vượt qua nhiều khó khăn giữa những bất ổn của thị trường tài chính tiền tệ, lạm phát gia tăng, kinh tế chậm phát triển, dịch bệnh Covid-19 kéo dài nhưng QTDND luôn chủ động bám sát sự quan tâm chỉ đạo của NHNN, cấp ủy, chính quyền huyện, xã. QTDND Tân Phong đã vượt qua khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, hỗ trợ thành viên, bà con nhân dân phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân, thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội, đó là những đóng góp rất lớn không phải đơn vị tổ chức nào trên địa bàn có thể thực hiện được.
Ông Trần Minh Hạc - Phó  Giám đốc NHNN chi nhánh Thái Bình trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng QTDND Tân Phong
Ghi nhận những đóng góp cho tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động QTDND Tân Phong nhiệm kỳ qua, đại diện cấp Ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen và đã có nhiều ý kiến, đóng góp của thành viên về việc xây dựng, hướng đưa hoạt động QTDND Tân Phong ngày một phát triển an toàn - hiệu quả - bền vững hòa nhập cùng hệ thống.

Ban ĐN

Các tin liên quan