16.07.2021 09:35

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 16/7/2021, Đảng ủy Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Phụ trách điều hành; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các đồng chí Phó Tổng giám đốc và các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid 19, tất cả đảng viên tham dự Hội nghị sẽ thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách với khoảng cách an toàn. Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII sẽ thực hiện trong 1 buổi sáng và tập trung quán triệt chuyên đề 3: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt. 4 Chuyên đề còn lại sẽ chuyển tài liệu tới các Chi bộ để tiếp tục triển khai tới toàn bộ đảng viên trong thời gian sớm nhất.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước. Nghị quyết không chỉ xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng mà còn đề ra tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI gắn với các dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và dân tộc ta. Qua buổi học tập, nghiên cứu, quán triệt này, Đảng viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt nam sẽ nhận thức rõ mục tiêu, phương hướng để phấn đấu và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Thời gian qua, Đảng ủy Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam rất quan tâm tới việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, 100% đảng viên tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết TW khóa XII. Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cũng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam luôn xây dựng kế hoạch phù hợp chủ đề, định hướng công tác hàng năm của đơn vị để việc triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động luôn gần gũi, thiết thực. Trên cơ sở học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW,  toàn thể cán bộ, Đảng viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực hết mình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị “là Ngân hàng của các QTDND”, đồng thời hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh hàng năm. Phần thưởng cao quý cho nỗ lực của tập thể cán bộ, Đảng viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt nam là Bằng khen của Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương tặng Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đề nghị cán bộ, đảng viên toàn hệ thống Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững các quan điểm, nội dung cốt lõi và chủ trương mới trong văn kiện Đại hội XIII đồng thời đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các Phòng, ban, Trung tâm, Chi nhánh với tinh thần “học thật”, “làm thật” và mang lại “kết quả thật”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường cũng đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, đảng viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến bất lợi nhưng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan trên các mặt hoạt động, thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch bệnh, vừa hỗ trợ QTDND, khách hàng vượt qua khó khăn, hoạt động an toàn, hiệu quả…

 “Từ nay đến cuối năm, toàn hệ thống cần tập trung đẩy mạnh công tác tín dụng, tích cực hỗ trợ các QTDND cho vay thành viên và tập trung nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cơ cấu và kiện toàn cán bộ, bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động, tăng cường đầu tư công nghệ, xây dựng và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại cho khách hàng và các QTDND… Với phương châm đã đề ra “Kỷ cương - Quyết liệt - Hiệu quả”, toàn thể đảng viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phải quyết tâm đồng lòng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo bằng nỗ lực cao nhất để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu gắn xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu xây dựng và phát triển Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam có đủ năng lực tài chính, tăng cường năng lực quản trị điều hành, kiểm soát, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững để thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của các QTDND”, đồng chí Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Bội – Phó chánh Văn phòng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Đại diện Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã trao tặng Huy hiệu và chúc mừng đồng chí Phạm Văn Bội. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường đã bày tỏ sự trân trọng đối với những công lao, đóng góp của đồng chí Phạm Văn Bội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước cũng như sự phát triển của ngành Ngân hàng nói chung và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam nói riêng. Đồng chí cũng đề nghị đồng chí Phạm Văn Bội tiếp tục gương mẫu, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của người đảng viên kiên trung, bất khuất, mẫu mực, trong sáng, giữ vững truyền thống cách mạng, vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Chia sẻ niềm vui tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bội đã bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và chân thành cám ơn các đồng chí, đồng nghiệp trong Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã luôn sát cánh, hỗ trợ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm đã qua, đồng thời hứa quyết tâm giữ vững phẩm chất người đảng viên, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, tiếp tục cống hiến hết mình vì sự phát triển của hệ thống QTDND và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường trân trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Bội

Đồng chí Nguyễn Văn Bội vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại buổi Lễ
Các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Bội
Theo Website Ngân hàng Hợp tác.

Các tin liên quan