17.01.2022 15:23

Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN, Chỉ thị 02/CT-NHNN

Ngày 13/01/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngân hàng trong năm 2022 và Chỉ thị 02/CT-NHNN về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Để xem Chỉ thị 01/CT-NHNN, click vào đây.

Để xem Chỉ thị 02/CT-NHNN, click vào đây


Theo Ngân hàng nhà nước


Các tin liên quan