26.04.2021 11:55

Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng bằng khen

Chiều ngày 24/4/2021, tại Nghệ An, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam vinh dự là một trong những đơn vị được Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; đống chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Khối Các cơ quan Trung ương.

Về phía Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, đại diện cho Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thạc Tâm - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tham dự Hội nghị.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo Chỉ thị số 05 trong toàn Đảng bộ đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác; củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức, thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa và triển khai tích cực bằng những công việc, nội dung công tác cụ thể.

Việc triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, 5 năm qua thực hiện Chỉ thị số 05 với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của Đảng ủy Khối đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phải xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, bằng những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương phải tập trung khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 cũng như trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như công tác tuyên truyền, giáo dục… đặc biệt là nêu gương người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị một cách thực chất, có sức thuyết phục cao, đúng người, đúng việc tạo sức lan tỏa sâu rộng, biến tư tưởng đó thành những hành động cụ thể trong toàn Đảng bộ, đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối phải tiếp tục hoàn thiện mô hình, chuẩn mực, trong đó lấy mô hình cao nhất được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định là phải đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, mẫu mực, tinh thông và chuyên nghiệp; chú ý xây dựng chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo quản lý, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát một cách hiệu quả, thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng đảng ủy và tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng ủy trực thuộc để có các mô hình, cách làm hay, cách giải quyết khó khăn, vướng mắc, giải quyết các điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, học tập làm theo Bác.

Tại hội nghị này, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã trao bằng khen cho 49 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. 
Đồng chí Nguyễn Thạc Tâm - Phó Tổng giám đốc (thứ 3 từ phải qua) nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Hội nghị

Các tin liên quan