25.03.2022 10:35

Đảng bộ Co-opBank: Chủ động, sáng tạo lãnh đạo hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) Nguyễn Quốc Cường cho biết: Trên cơ sở 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, với sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng NHNN cùng mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của mình, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Co-opBank đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Co-opbank phát biểu tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Co-opBank tổ chức, tháng 7/2021.

Gần 30 năm hình thành và phát triển, Co-opBank đã và đang khẳng định vị thế, vai trò là Ngân hàng của các Qũy tín dụng nhân dân, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về chính sách tam nông; đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hạn chế tín dụng đen, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ, khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19...

Co-opBank tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương được thành lập năm 1995, năm 2013 được chuyển đổi thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, hoạt động theo mô hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Xuất phát từ quy mô nhỏ bé, nguồn vốn và nhân lực ít ỏi, đến nay, Co-opBank đã có 32 chi nhánh, 66 phòng giao dịch phục vụ hỗ trợ gần 1.200 QTDND, với hơn 1,6 triệu thành viên trên địa bàn 57/63 tỉnh thành phố, tổng nguồn vốn gần 200 ngàn tỷ đồng, trong đó cho vay trên 150 ngàn tỷ đồng, chủ yếu cho vay nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ hộ gia đình, khách hàng ở vùng sâu, vùng xa nơi khó được tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Đảng bộ Co-opBank là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ quan NHTW (tiền thân là Chi bộ cơ sở QTDND Trung ương được nâng cấp thành Đảng bộ vào tháng 4/2011 và đổi tên thành Đảng bộ Co-opBank vào tháng 8/2013). Hiện nay, Đảng bộ Co-opBank có hơn 100 đảng viên sinh hoạt tại 06 chi bộ trực thuộc.

Bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động và các văn bản chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy cấp trên, thời gian qua, Đảng bộ Co-opBank đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động thành các kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện trong đơn vị như: thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Co-opBank luôn hỗ trợ tích cực và chủ động triển khai thực hiện các chức trách nhiệm vụ đối với hoạt động hệ thống QTDND, tập trung điều hòa vốn tiền gửi QTDND (lên đến 40.000 tỷ đồng), tiền vay hỗ trợ thanh khoản; hỗ trợ QTDND yếu kém, kiểm tra, giám sát, tham gia tái cơ cấu QTDND theo chỉ đạo của NHNN; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Đặc biệt, Co-opBank đã đầu tư cho chuyển đổi số, phát triển sản phẩm dịch vụ, đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại thanh toán chuyển tiền điện tử, thẻ… kết nối với hệ thống chuyển mạch bù trừ (hệ thống Napas); các hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN và đa phương với các Ngân hàng thương mại.

Đến nay, Co-opBank đã xây dựng mạng lưới thanh toán với gần 700 QTDND; tháng 1/2022 đã đưa hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7, ứng dụng ngân hàng số (Co-opBank Mobile Banking), thẻ chip Co-opBank Napas vào khai thác nhằm giúp các QTDND và thành viên chuyển tiền thanh toán nhanh chóng, tức thời… góp phần thực hiện tốt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, Co-opBank cũng tích cực phát huy hiệu quả Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND và chủ động thực hiện kế hoạch cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; kế hoạch chuyển đổi số của NHNN.

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Co-opBank luôn hỗ trợ tích cực và chủ động triển khai thực hiện các chức trách nhiệm vụ đối với hoạt động hệ thống QTDND.

Đại dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực nông nghiệp nông thôn - nơi chiếm phần lớn hoạt động của hệ thống QTDND. Vì vậy, để có thể thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là “Ngân hàng của các QTDND”, Đảng bộ Co-opBank đã chỉ đạo toàn hệ thống bám sát định hướng và sự điều hành của NHNN, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu theo Đề án đã được NHNN phê duyệt và tập trung thực hiện các chức trách, nhiệm vụ đối với các QTDND thành viên, khẳng định vai trò đầu mối liên kết, góp phần đảm bảo cho hệ thống QTDND phát triển ổn định, an toàn và bền vững. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt vai trò đơn vị đầu mối trong liên kết hệ thống, đảm bảo công tác điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát an toàn hệ thống QTDND theo quy định. Co-opBank đã tích cực hỗ trợ, đáp ứng kịp thời nhu cầu bổ sung vốn cho các QTDND nhằm tăng cường hoạt động cho vay hỗ trợ thành viên; hỗ trợ cho vay xử lý khó khăn tạm thời về thanh khoản đối với các QTDND gặp khó khăn trong hoạt động.

Đảng bộ Co-opBank luôn phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo trên nguyên tắc tập trung, dân chủ chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ, NHNN; chủ động cân đối, tiết kiệm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để tập trung hạ lãi suất cho vay đối với QTDND, doanh nghiệp và người dân, nhất là đối với các khoản cho vay cũ và các khoản cho vay trung, dài hạn góp phần tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Nhiều chính sách hỗ trợ đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong đời sống như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; Chương trình Co-opBank đồng hành cùng khách hàng; Chương trình cho vay chung tay hỗ trợ thành viên…

Công tác tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Dòng vốn tín dụng đi đúng định hướng của Chính phủ và NHNN tập trung cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần hạn chế tín dụng đen; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19...

Đặc biệt với vai trò là đơn vị hỗ trợ NHNN trong công tác quản lý điều hành hệ thống QTDND, Co-opBank luôn tích cực phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trong công tác hỗ trợ, tư vấn kịp thời về biện pháp khắc phục, xây dựng phương án củng cố, chấn chỉnh đối với các QTDND yếu kém trên địa bàn cả nước. “Những thành quả đó cũng là một minh chứng cho sự thành công trong hoạt động của Đảng bộ Co-opBank khi đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình, qua đó đã chủ động, sáng tạo lãnh đạo hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy hệ thống QTDND phát triển an toàn, bền vững”, ông Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Co-opBank nhận định.

Bước vào quá trình tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ Co-opBank tiếp tục bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó. Trong đó, Co-opBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu theo Đề án đã được NHNN phê duyệt và tập trung triển khai các chức trách, nhiệm vụ đối với các QTDND thành viên, khẳng định vai trò đầu mối liên kết, góp phần đảm bảo cho hệ thống QTDND phát triển ổn định, an toàn và bền vững; Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong liên kết hệ thống QTDND, điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống QTDND.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện mở rộng tín dụng có hiệu quả, tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và NHNN, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn từ dịch Covid-19, vươn lên phát triển trong trạng thái bình thường mới của nền kinh tế. Qua đó, xây dựng và phát triển Co-opBank trở thành định chế tài chính vững mạnh, là ngân hàng đầu mối của các QTDND và là công cụ hữu hiệu của NHNN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với hệ thống QTDND và khu vực kinh tế hợp tác xã./.

Theo sbv.gov.vn

Các tin liên quan