06.10.2023 09:38

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ và chăm sóc, hỗ trợ các QTDND thành viên

Để đánh giá về công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ và công tác chăm sóc Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) thành viên, từ đó tập trung tổ chức và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm, ngày 30 tháng 9 năm 2023, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) đã tổ chức Hội nghị về Công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ và chăm sóc QTDND thành viên.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Co-opBank; bà Phạm Thị Hồng Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Co-opBank; các Thành viên HĐQT chuyên trách; Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát và một số lãnh đạo các Khối, Ban, Phòng, Trung tâm tại Trụ sở chính Co-opBank. Cùng tham dự Hội nghị còn có Giám đốc của 32 Chi nhánh Co-opBank và một số Trưởng phòng có liên quan tại Chi nhánh. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Phạm Thị Hồng Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Co-opBank cho biết: thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2023, thời gian qua Co-opBank đã bám sát các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng trong hoạt động ngân hàng của Chính phủ và NHNN để triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính đã được NHNN phê duyệt và đã đạt được những kết quả tích cực trong quá trình hoạt động kinh doanh như : Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả phù hợp với quy mô, cơ cấu nguồn vốn và năng lực quản trị rủi ro trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh khoản theo quy định. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, tăng cường kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ của khách hàng, hạn chế nợ xấu phát sinh.  Đồng thời quyết liệt trong công tác xử lý thu hồi nợ xấu. Đặc biệt đã thực hiện tốt vai trò của Co-opBank trong việc liên kết hệ thống QTDND, điều hòa vốn, cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, hỗ trợ chăm sóc các QTDND phát triển an toàn và hiệu quả.

“Để toàn hệ thống đạt được những thành quả trên là nhờ có sự đóng góp của công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ và chăm sóc, hỗ trợ các QTDND thành viên của Co-opBank. Hội nghị lần này là dịp để Ban lãnh đạo cùng các đơn vị chuyên môn tại Trụ sở chính và các Chi nhánh Co-opBank bàn thêm về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm toán trong hệ thống, đồng thời nâng cao vai trò của Co-opBank đối với hệ thống QTDND thông qua cách thức triển khai hoạt động hỗ trợ, chăm sóc các QTDND thành viên ngày càng hiệu quả hơn...”, bà Phạm Thị Hồng Minh - Tổng giám đốc Co-opBank nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ; báo cáo về công tác chăm sóc QTDND thành viên và các tham luận về công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ cũng như công tác chăm sóc QTDND thành viên của một số Chi nhánh Co-opBank.

Có thể nói, kiểm tra, kiểm toán nội bộ là một trong những công tác rất quan trọng nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của Co-opbank cũng như đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, của NHNN và quy định nội bộ của Co-opBank trong hoạt động kinh doanh.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ đạt được những kết quả tích cực, góp phần giúp Co-opBank hoạt động ngày càng an toàn, hiệu quả. Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ đã phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời các hành vi rủi ro để xử lý nghiêm các sai phạm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương nhằm phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động của Co-opBank. Đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, để ngăn ngừa rủi ro trong quá trình triển khai nghiệp vụ....

Về công tác chăm sóc QTDND thành viên, toàn hệ thống đã và đang rất tích cực thực hiện vai trò Ngân hàng của các QTDND, thường xuyên nắm bắt  tình hình hoạt động của các QTDND trên địa bàn để thực hiện điều hòa vốn an toàn, hiệu quả, việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số cho QTDND và thành viên của QTDND cũng đạt những kết quả nhất định…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được thì công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Co-opBank vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ của mình. Công tác hỗ trợ, chăm sóc các QTDND thành viên cũng chưa đạt kết quả như kỳ vọng, vẫn còn một số chi nhánh triển khai và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho QTDND đạt hiệu quả chưa cao và chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của QTDND…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Co-opBank yêu cầu thời gian tới Co-opBank cần xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ chi tiết, tập trung vào những mảng, lĩnh vực rủi ro trọng yếu, trên nguyên tắc cụ thể, hiệu quả, giám sát từ xa, đặc biệt việc kiểm tra tại chỗ cần chú trọng hơn; phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời các hành vi rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động.

Đối với công tác chăm sóc QTDND thành viên cần thường xuyên thực hiện việc rà soát, nghiên cứu để sớm ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung các văn bản liên quan của Co-opBank đối với QTDND phù hợp với thực tế hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống QTDND; Nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, hỗ trợ QTDND nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thành viên; Hỗ trợ các QTDND đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện chuyển đổi số; Xây dựng kế hoạch kiểm tra các QTDND chi tiết, cụ thể theo chương trình kiểm tra hàng năm của NHNN giao; Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát, cảnh báo rủi ro trong hoạt động QTDND; Phối hợp với các đơn vị trong việc khắc phục các khuyến nghị qua công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, Thanh tra của NHNN liên quan đến công tác QTDND.

Đối với các Chi nhánh Co-opBank, ông Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh cần bám sát các chỉ đạo hướng dẫn của Trụ sở chính, triển khai đồng bộ các giải pháp trong hoạt động, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng; Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính đã được giao trong năm 2023;  Thực hiện nghiêm túc và triển khai quyết liệt giải pháp khắc phục các khuyến nghị qua công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ và kết luận sau thanh tra của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, của kiểm toán độc lập; Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ tại Chi nhánh; Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ nhằm củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Ông Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Co-opBank phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Bà Phạm Thị Hồng Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Co-opBank phát biểu khai mạc tại Hội nghị
Các đại biểu tham dự tại Hội nghị
Ông Đặng Hoàng Ngọ - Giám đốc Co-opBank chi nhánh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị
Ông Trần Ngọc Thái - Giám đốc Co-opBank chi nhánh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
Ông Trịnh Huy Thành - Giám đốc Co-opBank chi nhánh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghi
Theo Website Co-opBank.

Các tin liên quan