Danh sách QTDND cơ sở
Lai Châu
1.
Lai Châu
2.
Nguyễn Huệ
Lâm Đồng
1.
B'Lao
2.
Bình Thạnh
3.
Di Linh
4.
Gia Hiệp
5.
Liên Hiệp
6.
Liên Nghĩa
7.
Liên Phương
8.
Liên Đầm
9.
Lộc An
10.
Lộc Châu
11.
Lộc Nam
12.
Lộc Ngãi
13.
Lộc Phát
14.
Lộc Sơn
15.
Lộc Thắng
16.
Lộc Thanh
17.
Lộc Tiến
18.
Nam Ban
19.
Phường 12
20.
Phường II
21.
Tân Châu
22.
Tân Hà
23.
Tân Hội
24.
Xuân Trường
25.
Đinh Lạc
Lào Cai
1.
Cam Đường
2.
Phố Mới
Long An
1.
Cầu Voi
2.
Gò Đen
3.
Hậu Thạnh Đông
4.
Hiệp Hoà
5.
Lạc Tấn
6.
Mộc Hoá
7.
Phước Lộc Thành
8.
Phước Tân Hưng
9.
Rạch Núi
10.
Tân Bửu
11.
Tân Thanh
12.
Tân Trụ
13.
Thạnh Hoá
14.
Thủ Thừa
15.
Thuận Mỹ
16.
Trị Yên
17.
Trường Thịnh
18.
Đức Hoà
19.
Đức Lập
Nam Định
1.
Bạch Long
2.
Cát Thành
3.
Cổ Lễ
4.
Giao Lâm
5.
Giao Nhân
6.
Giao Thanh
7.
Giao Thịnh
8.
Hải Anh
9.
Hải Bắc
10.
Hải Hà
11.
Hải Minh
12.
Hải Ninh
13.
Hải Phong
14.
Hải Phương
15.
Hải Thanh
16.
Hải Trung
17.
Hoành Sơn
18.
Liêm Hải
19.
Nam Thanh
20.
Nam Vân
21.
Nghĩa Hùng
22.
Nghĩa Lâm
23.
Nghĩa Thắng
24.
Nghĩa Thịnh
25.
Phương Định
26.
Rạng Đông
27.
Thiên Trường
28.
Thọ Nghiệp
29.
Trực Hùng
30.
Trực Thái
31.
Trực Thắng
32.
Trực Đại
33.
Trung Đông
34.
Xuân Bắc
35.
Xuân Ninh
36.
Xuân Tân
37.
Xuân Tiến
38.
Xuân Trung
39.
Xuân Vinh
40.
Yên Phú
41.
Yên Định
42.
Đại An