09.12.2021 09:23

Hội nghị trực tuyến về công tác tiền mặt năm 2021

Ngày 8/12/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tiền mặt dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022. Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú tham dự và chủ trì Hội nghị.

Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh, năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, trong đó đã ảnh hưởng lớn đến công tác điều hòa, điều chuyển, cung ứng tiền mặt ra lưu thông, công tác an toàn kho quỹ. Đối với công tác quản lý tiền mặt, NHNN luôn coi trọng và xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo trong quản lý, điều hành. Công tác bảo đảm an toàn kho quỹ trong hệ thống Ngân hàng được Ban Lãnh đạo NHNN quan tâm chỉ đạo sát sao, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định đã được ban hành.

Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú phát biểu khai mạc Hội nghị

Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho rằng, thời gian qua NHNN và các TCTD đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực quản lý tiền mặt. Ngành Ngân hàng cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế, cơ cấu mệnh giá đồng tiền tương đối đáp ứng được nhu cầu thanh toán thực tế. Công tác an toàn kho quỹ được quan tâm, chỉ đạo sát sao quyết liệt nhằm hạn chế thấp nhất các nguy cơ có thể xảy ra rủi ro.

Báo cáo cụ thể hơn về tình hình thực hiện công tác tiền mặt và đảm bảo an toàn kho quỹ, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, các đơn vị trong hệ thống đã bám sát định hướng, chỉ đạo của Thống đốc NHNN về công tác tiền tệ - kho quỹ, thực hiện tốt công tác cung ứng, đảm bảo cơ cấu tiền trong lưu thông hợp lý.

NHNN đã hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến công tác đảm bảo an toàn kho quỹ trong toàn Ngành, đảm bảo các quy định chặt chẽ, phù hợp với hoạt động thực tiễn của các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý, cung ứng tiền mặt và hoạt động kho quỹ ngân hàng.

Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Nguyễn Anh Tuấn trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đặc biệt, NHNN đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, giám sát, đảm bảo cho công tác kho quỹ trong hệ thống ngân hàng triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, tuân thủ quy định, quy trình trong tất cả các khâu. Do đó, công tác an toàn kho quỹ trong toàn ngành Ngân hàng về cơ bản đã đi vào nề nếp và đạt được những kết quả quan trọng.

Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị thuộc NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các NHTM đã báo cáo kết quả triển khai công tác tiền mặt và đảm bảo an toàn kho quỹ thời gian qua tại đơn vị cũng như đề xuất ý kiến đối với công tác này trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn kho quỹ. Phó Thống đốc yêu cầu các đơn vị cần xác định công tác quản lý tiền mặt, công tác an toàn kho quỹ là nhiệm vụ rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng. Ngành Ngân hàng phải bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt cho nhu cầu của nền kinh tế với khối lượng, cơ cấu mệnh giá đồng tiền phù hợp, đặc biệt là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022. Nhiệm vụ này đòi hỏi trách nhiệm của Lãnh đạo tất cả các đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Mặt khác, việc quản lý tiền mặt không chỉ là trách nhiệm của riêng NHNN mà còn của tất cả các TCTD.

Phó Thống đốc thường trực cho rằng, cần tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tiền mặt trong toàn ngành, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định, cơ chế… liên quan đến vấn đề quản lý kho quỹ, tiền mặt cho phù hợp với thực tiễn hơn, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào lĩnh vực này; Đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt cho lưu thông, đảm bảo cơ cấu mệnh giá hợp lý và cần thiết; phấn đấu giảm thanh toán bằng tiền mặt bằng cách đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra giám sát, kiểm tra của NHNN đối với tất cả các TCTD, đưa nội dung thanh tra về an toàn kho quỹ, chấp hành quy định về quản lý tiền mặt, kho quỹ là nội dung thường xuyên; Các TCTD phải tự kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ hơn các chi nhánh, phòng giao dịch để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Quan tâm và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển phục vụ cho việc đảm bảo an toàn lĩnh vực kho quỹ…

Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin liên quan