03.06.2022 15:43

Công văn số 3648/NHNN-CSTT về việc dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN

Ngày 31/05/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 3648/NHNN-CSTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Theo Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có ý kiến tham gia bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 10/06/2022. (Địa chỉ gửi: Vụ Chính sách tiền tệ, 25 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội; Điện thoại: 024 3824 6955; Email: cstt3@sbv.gov.vn).

Để xem bản dự thảo Thông tư, click vào đường link sau:

https://drive.google.com/file/d/1t_miv5FIoCFVLr5hcm_utWdjn0Q6nvU_/view?usp=sharing.

Theo NHNN.

Các tin liên quan