13.10.2021 09:15

“Co-opBank đồng hành cùng khách hàng”

Chương trình cho vay “Co-opBank đồng hành cùng khách hàng” triển khai từ ngày 4/10/2021 của Ngân hàng Hơp tác xã Việt Nam (Co-opBank) đưa ra nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống thông qua việc giảm sâu lãi suất cho các khoản vay mới.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn dành cho khách hàng chỉ từ 3,5%/năm. Đối với các khoản vay mới trung và dài hạn, lãi suất chỉ từ 4%/năm. Chương trình này áp dụng cho tất cả các khoản vay mới của khách hàng (trừ các khoàn vay thấu chi trên thẻ ghi nợ nội địa) phát sinh từ ngày 4/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Chương trình cho vay “Co-opBank đồng hành cùng khách hàng” không chỉ là cơ hội cho khách hàng hiện hữu của Co-opBank tiếp cận các khoản vay mới với chi phí thấp mà còn là cơ hội cho các doanh nghiêp, khách hàng mới tiếp cận tín dụng cho các dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh sau dịch, đồng thời giúp doanh nghiệp cơ cấu lại tài chính, tiết giảm chi phí, tích lũy nguồn lực để đón đầu các cơ hội kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Ngay sau khi chương trình này được ban hành, các Chi nhánh Co-opBank trên toàn quốc đã nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện. Cán bộ tín dụng của chi nhánh cũng đã thông báo chương trình tới toàn thể khách hàng mà mình phụ trách, để khách hàng cá nhân và doanh nghiệp biết và tiếp cận nguồn vốn rẻ khi có nhu cầu.

Thời gian qua, Co-opBank đã nghiên cứu và chủ động triển khai rất nhiều nội dung, giải pháp cấp bách để hỗ trợ Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) thành viên cũng như các doanh nghiệp và người dân cùng vượt khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, Co-opBank đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ QTDND, doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của Covid-19, đặc biệt là các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Website Ngân hàng hợp tác

Các tin liên quan