Bổ sung chuyên mục Hỏi - đáp, tư vấn pháp luật hỗ trợ các QTDND hội viên trên Website Hiệp hội

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác toàn diện ngày 13/5/2022 giữa Hiệp hội QTDND Việt Nam và Công ty luật Gattaca. Hiệp hội mở thêm chuyên mục HỎI ĐÁP nhằm hỗ trợ các QTDND hội viên hoạt động an toàn và hiệu quả hơn. Trên cơ sở hợp tác, Công ty Luật Gattaca sẽ hỗ trợ MIỄN PHÍ cho các hội viên của Hiệp hội các nội dung sau đây:

Tư vấn việc áp dụng quy định pháp luật có liên quan đến Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam và QTDND;
Giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật;
Tư vấn phương án giải quyết nợ xấu;
Cập nhật các văn bản pháp luật mới có liên quan Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam và QTDND;
Hỗ trợ cung cấp văn bản pháp luật theo đề nghị của hội viên (nếu có).

Đối với các yêu cầu khác, các QTDND hội viên sẽ được hưởng mức phí ưu đãi (giảm 20% so với mức phí mà Công ty Luật Gattaca đang áp dụng cho các khách hàng thông thường), bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

Tư vấn pháp luật thường xuyên về các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của tổ chức tín dụng;
Soạn thảo, rà soát hợp đồng/mẫu hợp đồng để bảo vệ quyền lợi tối đa của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật;
Tư vấn soạn thảo, hoàn thiện điều lệ và các văn bản nội bộ của tổ chức tín dụng như: chính sách tín dụng, chính sách quản trị rủi ro, quy định về tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm, quy định về giảm miễn lãi, quy định về mua bán nợ, quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro và các văn bản nội bộ khác;
Thẩm định tính pháp lý của dự án đầu tư, tư cách chủ thể, hồ sơ tài sản bảo đảm để hỗ trợ cho việc xem xét cấp tín dụng của tổ chức tín dụng;
Tham gia hoặc làm đại diện để giải quyết các bất đồng, tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng (bao gồm cả đại diện ngoài tố tụng và tham gia tố tụng) bao gồm tranh chấp về quyền đòi nợ, tranh chấp về tài sản bảo đảm và các tranh chấp khác;
Phối hợp hoặc thay mặt cho tổ chức tín dụng xây dựng, thực hiện phương án xử lý và thu hồi nợ có vấn đề;

Mọi chi tiết liên hệ Hotline:
Điện thoại: +84 24 320 41777 
Hotline: +84 90 176 3379
Hiệp hội.