15.08.2018 07:00

Thông cáo báo chí về việc ban hành Thông tư số số 17/2018/TT-NHNN

Ngày 14 tháng 08 năm 2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem nội dung Thông tư số 17/2018/TT-NHNN, click vào đây.

Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan