26.09.2007 08:02

Thông báo tuyển sinh Trung cấp ngân hàng năm 2007 tại Phú Yên cho cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho các QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của quá trình hoàn thiện và phát triển hệ thống QTDND. Chính vì vậy, sau một thời gian tích cực chuẩn bị Hiệp hội QTDND Việt Nam phối hợp cùng Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên tổ chức tuyển sinh trung cấp ngân hàng hệ vừa học vừa làm cho cán bộ QTDND thuộc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào theo Thông báo tuyển sinh số 213/TB-PVPY ngày 17/09/2007. Các QTDND đã đăng ký đào tạo cho cán bộ của Quỹ theo nội dung Công văn số 42/CV-HHQTD ngày 04/04/2007 của Hiệp hội QTDND Việt Nam và các QTDND khác nếu có nhu cầu đào tạo cho cán bộ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo thông báo tuyển sinh và gửi trực tiếp về Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên, địa chỉ:
          
Phòng Đào tạo: Số 441-Nguyễn  Huệ-TP. Tuy Hòa-Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.810.311 - 824. 744 - 825.133 - 0914.090.670
Fax: 057.824.297

Để biết thêm thông tin chi tiết về tuyển sinh xin vui lòng xem nội dung Thông báo Số 213/TB-PVPY ngày 17/09/2007.
Minh Tiến

Các tin liên quan