25.09.2007 15:57

Thông báo đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm tin học Ngân hàng bán lẻ cho các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tổ chức triển khai nhân rộng phần mềm tin học Ngân hàng bán lẻ cho Hệ thống QTDND (BMS-PCFs), Hiệp hội QTDND Việt Nam phối hợp cùng Quỹ tín dụng Trung Ương tổ chức các lớp đào tạo chuyển giao công nghệ, nhân rộng phần mềm bán lẻ BMS-PCFs cho các QTDND đã tham gia Quỹ phát triển tin học. Lớp đào tạo đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (từ ngày 01/10/2007 đến 14/10/2007) cho 35 QTDND thuộc các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa.

Thời gian 01 lớp đào tạo: 14 ngày

Hình thức đào tạo: Tập trung

Phần mềm BMS-PCFs được Hiệp hội chuyển giao miễn phí.

Để biết chi tiết nội dung lớp đào tạo xin vui lòng tick Chương trình đào tạo phần mềm BMS-PCFs.


Các QTDND chưa tham gia Quỹ phát triển tin học nếu có nhu cầu tiếp nhận phần mềm giao dịch Ngân hàng bán lẻ BMS-PCFs và đào tạo cho cán bộ tiếp nhận, vận hành phần mềm này xin đăng ký bằng văn bản về Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam theo địa chỉ:

Ban Đối ngoại và thông tin
Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam

13 A – Đê La Thành – Phường Nam
Đồng 
Quận Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 04.573.6757               Fax: 04. 573.6755
Ban Đối ngoại và thông tin

Các tin liên quan