01.11.2007 15:47

Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Lim – Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 11 năm thành lập

Ngày 26/10/2007, tại trụ sở giao dịch QTDND Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 11 năm thành lập (26/10/1996 – 26/10/2006). Đến dự có lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, Lãnh đạo QTDTƯ Chi nhánh Bắc Ninh, Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ Thị trấn Lim cùng toàn thể cán bộ nhân viên QTD.
 
Lãnh đạo QTDTƯ Chi nhánh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng

Tại buổi Lễ kỷ niệm Ông Dương Văn Long – Uỷ viên HĐQT, Giám đốc QTDND Thị trấn Lim thay mặt Ban lãnh đạo đã báo cáo kết quả hoạt động 11 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành của QTD Thị trấn Lim. Báo cáo nêu rõ:

Đến thời điểm 26/10/2007 QTDND Thị trấn Lim đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch năm 2007 và nhiệm kỳ 2004 – 2008 đề ra. Cụ thể:

- Tổng nguồn vốn hoạt động đạt được là 16 tỷ 138 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn điều lệ đạt 1 tỷ 52 triệu đồng, tăng 905 triệu đồng so với ngày thành lập QTD. So với kế hoạch nhiệm kỳ đạt vượt 61,8%.
+ Vốn huy động đạt 9 tỷ 873 triệu đồng, tăng 1 tỷ 929 triệu đồng, tỷ lệ tăng 24,3% so với năm 2006. So với kế hoạch nhiệm kỳ đạt vượt 130% kế hoạch.
+ Vốn vay QTDTƯ đạt 4 tỷ 200 triệu đồng.
+ Các quỹ đạt 290 triệu đồng.
+ Nguồn vốn khác đạt 813 triệu đồng.

- Về cho vay thành viên: Sau 11 năm hoạt động QTD đã đầu tư cho gần 6.000 lượt  thành viên vay vốn với doanh số cho vay trên 120 tỷ đồng, dư nợ cho vay thành viên đạt 14 tỷ 725 triệu đồng, tăng 3 tỷ 798 triệu đồng, tỷ lệ tăng 34,8% so với năm 2006. So với kế hoạch nhiệm kỳ 2004 – 2008 đạt 155% kế hoạch.

- Về kết quả kinh doanh: Sau 11 năm hoạt động, kết quả kinh doanh năm sau đều tăng cao hơn năm trước. Tổng lợi nhuận 11 năm qua ước tính gần 1 tỷ đồng. Đến thời điểm này chênh lệch thu chi đạt 472 triệu đồng.

- Về tài sản: Tổng tài sản của QTD ước tính gần 2 tỷ đồng, trang thiết bị làm việc đầy đủ và khá hiện đại, trụ sở làm việc khang trang và rộng rãi đáp ứng yêu cầu trong hoạt động tiền tệ, tín dụng.

- Bên cạnh đó công tác quản trị, điều hành và kiểm soát trong 11 năm qua luôn được QTD chú trọng quan tâm.
Về tổ chức: Khi thành lập bộ máy hoạt động của QTD chỉ gồm 6 ng­ười, trong đó HĐQT gồm 3 người, Ban kiểm soát gồm 1 người, bộ phận nghiệp vụ chuyên môn gồm 2 người, đến nay bộ máy hoạt động của QTD gồm 11 ng­ư­ời, bố trí đủ ở các chức danh của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của NHNN.

Về trình độ cán bộ, nhân viên: Khi thành lập bộ máy quản trị, điều hành và kiểm soát của QTD còn yếu và thiếu về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý. Đặc biệt 100% cán bộ nhân viên của QTD đều không qua đào tạo. Đến nay nhờ chú trọng công tác đào tạo cán bộ nên đến nay 100% cán bộ QTD đều đã tốt nghiệp Trung cấp về quản lý kinh tế và chuyên ngành kế toán, 1 cán bộ có trình độ Đại học, 1 đang theo học Đại học, 100% đã qua lớp đào tạo cán bộ QTDND.

Về hoạt động: Những năm đầu do ch­­ưa có kinh nghiệm tổ chức và quản lý nên hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc điều hành còn yếu. Đến nay chức năng, vai trò và nhiệm vụ của HĐQT đã từng bư­­ớc đư­­ợc khẳng định, đã ban hành đầy đủ các quy chế và văn bản nội bộ theo quy định của NHNN như­­ Quy chế cán bộ nhân viên, Quy chế hoạt động của các ban, bộ phận; Quy chế cho vay; Quy chế quản lý tài chính, ... Ban kiểm soát đã xây dựng đ­­ược Chư­­ơng trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, kiểm soát hàng năm, từ đó đã có những công việc kiểm soát nội bộ trong năm đạt hiệu quả cao hơn, kịp thời phát hiện những sai sót trong các mặt hoạt động, đưa ra những biện pháp tích cực để khắc phục, sửa chữa cho phù hợp với chế độ. Việc điều hành của Giám đốc trong những năm qua đã có sự chuyển biến rõ rệt về năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn điều hành.

* Đánh giá kết quả nổi bật sau hơn 11 năm hoạt động (1996 - 2007):

- Công tác quản trị, điều hành, kiểm soát đã có sự chuyển biến rõ nét cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý.

- Uy tín của QTD ngày càng đ­­ược củng cố và phát triển sâu rộng trong nhân dân địa phư­­ơng.

- Công tác huy động vốn và đầu t­­ư cho thành viên vay vốn tăng trư­­ởng ở mức cao luôn đi kèm với an toàn và hiệu quả.

Từ những kết quả trên qua 11 năm hoạt động QTDND Thị trấn Lim và cán bộ nhân viên đã được các cấp, các ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Danh hiệu Đơn vị lao động Giỏi. Liên tục từ năm 2000 đến nay QTDND Thị trấn Lim luôn được Chi nhánh NHNN tỉnh xếp loại 1.

Có thể nói sau 11 năm, với những kết quả thu được có ý nghĩa trên hoạt động của QTDND Thị trấn Lim đã căn bản hoàn thành công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động, đã góp phần cùng các cấp các ngành, các tổ chức kinh tế trong địa bàn Thị trấn Lim thúc đẩy nền kinh tế của thị trấn ngày càng phát triển. Là nền tảng quan trọng trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển QTDND trong những năm tiếp theo.

Cũng tại buổi Lễ, thay mặt Ban lãnh đạo QTDND Thị trấn Lim Ông Dương Văn Long đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ cho thời gian tới đó là:

- Tập trung thực hiện tốt công tác củng cố chấn chỉnh, nâng cao chất l­ư­ợng hoạt động theo nội dung: “Xây dựng và phát triển quỹ tín dụng nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực nông nghiệp nông thôn” tại Chỉ thị 57/CT-TW ngày 10/10/2000 của Bộ chính trị.

Từng bước khẳng định vai trò và vị thế của QTDND trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­­ơng. Trong đó thực hiện tốt công tác nâng cao chất lư­­ợng đội ngũ cán bộ quản trị điều hành kiểm soát, đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định và có năng lực để QTD phát triển một cách bền vững.

- Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về huy động vốn tại chỗ và đầu tư­­ cho vay thành viên hàng năm, trong đó chấp hành tốt các quy định về cho vay, biện pháp bảo đảm tiền vay và chất lư­­ợng tín dụng; áp dụng nhiều hình thức và tranh thủ mọi nguồn lực để huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân c­ư­ và thành viên.

- Chú trọng việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động Ngân hàng.

- Thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động với Cấp uỷ, Chính quyền địa phương, tranh thủ sự lãnh đạo về các mặt hoạt động.

- Tăng cư­­ờng công tác củng cố cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an toàn tài sản.

- Tiếp tục quan tâm đến công tác tham gia các hoạt động chính trị – văn hoá - xã hội tại địa phương.

Tại buổi Lễ, Lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, Lãnh đạo QTDTƯ Chi nhánh Bắc Ninh, Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND Thị trấn Lim phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong 11 năm qua của QTDND Thị trấn Lim, đồng thời giao nhiệm vụ nhằm đưa hoạt động của QTD Thị trấn Lim trong năm 2007 và những năm tiếp theo phát triển đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững.
 
Trao tặng số tiền ủng hộ Quỹ Vì người nghèo cho Lãnh đạo Đảng Ủy, UBND Thị trấn Lim

Tại buổi Lễ, Ông Dương Văn Long – Giám đốc QTDND Thị trấn Lim đã trao tặng số tiền 1.000.000đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo cho Ban vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thị trấn Lim./.
QTDND Thị trấn Lim

Các tin liên quan