07.09.2007 14:11

Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn hướng dẫn Chế độ báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Ngày 31/08/2007 thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ Kế toán – tài chính Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 9574/NHNN-KTTC qui định Chế độ Báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Qua đó, Ngân hàng Nhà nước đã hướng dẫn các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở lập, trình bày và nộp Báo các tài chính, Bảng cân đối tài khoản kế toán của đơn vị mình. Công văn này có hiệu lực từ ngày 01/10/2007. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các Tỉnh, Thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Quỹ tín dụng cơ sở chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Công văn này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin bấm vào Công văn 9574/NHNN-KTTC.
Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan