05.11.2020 14:11

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân

Những năm qua, cùng với hệ thống các chi nhánh NHTM, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã góp phần quan trọng vào việc cung cấp vốn cho hàng chục ngàn thành viên các quỹ tín dụng phát triển kinh tế gia đình.

Theo NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk, hiện trên địa bàn có 12 QTDND, hoạt động tại 48 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị xã, thành phố. Tính đến cuối năm 2019, tổng vốn điều lệ của hệ thống QTDND hơn 101,7 tỷ đồng (bình quân gần 8,5 tỷ đồng/QTDND), có 25.707 thành viên (tăng 716 thành viên so với thời điểm cuối năm 2015).

 

Ảnh minh họa 

Ông Tăng Hải Châu, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk cho hay, tính đến 30/9/2020, hoạt động của các QTDND tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, tổng nguồn vốn của các QTDND tiếp tục tăng trưởng, đạt hơn 2.007 tỷ đồng, tăng hơn 9,8% so với cuối năm 2019; bình quân 167,3 tỷ đồng/quỹ. Trong đó, nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cư, tổ chức kinh tế tăng trưởng ổn định và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn (gần 1.699 tỷ đồng, chiếm hơn 84,6% tổng nguồn vốn); nguồn vốn vay hơn 84,7 tỷ đồng (hơn 4,2% tổng nguồn vốn); nguồn vốn điều lệ hơn 95,9 tỷ đồng (4,78%). Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 1.514 tỷ đồng, tỷ trọng dư nợ cho vay chiếm gần 79,3% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn hơn 672,2 tỷ đồng (44,4% tổng dư nợ), dư nợ cho vay trung hạn hơn 841,8 tỷ đồng (55,6% tổng dư nợ). Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,14% tổng dư nợ. Năm 2019, cả 12 QTDND đều kinh doanh có lãi.

Ông Châu cho rằng, hệ thống QTDND trên địa bàn góp phần chia lửa cùng hệ thống các NHTM trong việc kịp thời cung ứng vốn cho các thành viên có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình. Bởi hầu hết các QTDND đều nằm ở cơ sở, rất gần với nông hộ ở các địa phương. Do đó, việc tiếp cận vốn vay của các thành viên cũng được nhanh chóng, thuận lợi hơn…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động của các QTDND trên địa bàn vẫn đang có một số hạn chế như: việc thu hút thành viên mới, tăng vốn góp còn nhiều khó khăn; công tác quy hoạch, lựa chọn nhân sự chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ và cư trú trên địa bàn; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên QTDND còn nhiều hạn chế…

Tại hội nghị chuyên đề QTDND do NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk tổ chức mới đây, các đại biểu đã thảo luận về việc nâng cao chất lượng tín dụng tại các QTDND thông qua việc đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên công tác tại các QTDND… Ngoài tổ chức đại hội thường niên thì các QTDND có thể tổ chức đại hội bất thường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gặp phải; các giải pháp huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động…

Ông Châu đề nghị, hệ thống các QTDND cần nghiêm chỉnh thực hiện tăng cường công tác phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, thường xuyên liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, thăm hỏi thành viên.

NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk tiếp tục tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra đột xuất về hoạt động, công tác cơ cấu lại để phát triển; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của ngân hàng. Cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phối hợp với NHNN trong việc giám sát, hỗ trợ các QTDND thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tăng cường quản lý nhà nước về cán bộ nhân sự làm việc tại các QTDND… 

Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin liên quan