12.05.2010 14:14

NHNN hướng dẫn việc chuyển điểm giao dịch thành phòng giao dịch QTDND

Ngày 6/5/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3357/NHNN-TTGSNH gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) về việc hướng dẫn việc chuyển điểm giao dịch thành phòng giao dịch QTDND.

Theo đó, để chuyển đổi điểm giao dịch lên phòng giao dịch QTDND, về hồ sơ bao gồm: Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND (hoặc người được uỷ quyền) gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đề nghị được điều chỉnh điểm giao dịch thành phòng giao dịch; Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND (nếu có uỷ quyền); Nghị quyết của Hội đồng quản trị QTDND cơ sở; Quy định về an toàn trong hoạt động của QTDND theo quy định tại Điểm 4, Khoản 7, Điều 1, Quyết định 26/2008/QĐ-NHNN ngày 9/9/2008 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của QTDND; mở chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của QTDND; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập QTDND; thanh lý QTDND dưới sự giám sát của NHNN ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 6/6/2006 của Thống đốc NHNN (sau đây gọi tắt là Quyết định 26/2008/QĐ-NHNN).


Về thủ tục, việc chuyển điểm giao dịch thành phòng giao dịch QTDND thực hiện theo quy định tại Điểm 3, khoản 7, Điều 1, Quyết định 26/2008/QĐ-NHNN.


Cũng tại văn bản này, Thống đốc giao NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố: (i) Chỉ đạo các QTDND cơ sở điều chỉnh nội dung hoạt động của điểm giao dịch cho phù hợp với quy định tại Quyết định 26/2008/QĐ-NHNN; (ii) Có văn bản chấp thuận điều chỉnh từ điểm giao dịch thành phòng giao dịch theo đề nghị của QTDND khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trên.

Theo Ngân hàng  Nhà nước

Các tin liên quan

Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân việt nam

Vietnam Association of people's Credit Funds

@Bản quyền thuộc về Hiệp hội Quỹ tín dụng Nhân dân Việt Nam

Giấy phép số 109/GP-BC-BVHTT ngày 28/04/2006

Ghi rõ nguồn vapcf.org.vn - hiephoiqtdnd.org.vn khi phát hành lại thông tin từ website này!