18.05.2006 16:18

Dự án “Hỗ trợ Phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam”

TS. Trần Quang Khánh
Vụ Trưởng- Vụ Các TCTD Hợp tác, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thưa quý vị!

Dự án “Hỗ trợ Phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam” được thực hiện trên cơ sở Thoả thuận liên thể chế giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Desjardins (DID). Thoả thuận này đã được ký kết vào ngày 15 tháng 10 năm 2004 sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam phê chuẩn.

Mục tiêu hàng đầu của Dự án là giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện đại hoá thí điểm 7 Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) cơ sở và tăng cường mối liên kết hệ thống giữa QTD Trung ương với các QTDND cơ sở. Trong thời gian qua, Dự án cũng đã tích cực hỗ trợ việc triển khai thực hiện Đề án thành lập Hiệp hội QTDND Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu đó, Dự án sẽ tập trung thực hiện các hoạt động chủ yếu như: (i) hiện đại hoá và đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ tài chính của 7 QTDND tham gia Dự án; (ii) giúp QTD Trung ương quảng bá và đẩy mạnh việc cung cấp các sản phẩm đối với QTDND cơ sở; (iii) hỗ trợ việc triển khai nhân rộng các hoạt động hiện đại hoá thí điểm ra toàn hệ thống QTDND.

Với mục đích cung cấp cho quý vị những thông tin liên quan đến hoạt động của Dự án Hỗ trợ Phát triển hệ thống QTDND, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị Bản tin số 1 của Dự án. Bản tin này sẽ ra mắt quý vị độc giả mỗi quý một lần. Chúng tôi rất mong muốn nhận được ý kiến phản hồi của tất cả quý vị.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị! Xin gửi tới quý vị lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng.
Trần Quang Khánh

Các tin liên quan