12.08.2020 11:26

Công văn số 5772/NHNN-TD về việc đẩy mạnh cho vay phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

Ngày 11/08/2020, NHNN Việt Nam ban hành công văn số 5772/NHNN-TD gửi các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc đẩy mạnh cho vay phát triển nhân lực có kỹ năng nghề.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng xuất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới (Chỉ thị số 24), Thống đốc NHNN đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện các nội dung như sau:

- Quán triệt và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực quốc gia trong tình hình mới.

- Tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng qui định của pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng; ưu tiên dành nguồn vốn cho vay đối với mục tiêu giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực có kỹ năng nghề.

- Đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, công khai quy trình, thủ tục hồ sơ vay vốn, xây dựng chương trình lãi suất cho vay hợp lý, nâng cao khả năng thẩm định rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục dạy nghề và người học tiếp cận vay vốn phục vụ phát triển giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực có kỹ năng nghề.

 Để xem chi tiết nội dung công văn số 5772/NHNN-TD, click vào đây.  

Văn phòng HH

Các tin liên quan