04.10.2007 16:04

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Quỹ tín dụng nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh và Hưng Yên

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngày càng cao và từng bước tiến tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ QTDND, với vai trò là tổ chức đầu mối trong việc tổ chức tập huấn, đào tạo hội viên, Hiệp hội QTDND Việt Nam phối hợp với Chi nhánh QTDTW tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức về pháp luật trong kinh doanh ngân hàng cho cán bộ QTDND vào các ngày 19, 20, 21 tháng 10 mở tại TP. Hồ Chí Minh và 26, 27, 28 tháng 10 tại Hưng Yên.

Giảng viên là tiến sỹ Luật Trường Đại học Luật Hà Nội đã có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong ngành ngân hàng nói chung và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân nói riêng.

Ban tổ chức nhận đăng ký cho cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân có nhu cầu tham dự khóa bồi dưỡng theo địa chỉ:

Tại TP. Hồ Chí Minh

Các QTDND đăng ký danh sách cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng tại Chi nhánh QTDTW trên địa bàn, chậm nhất vào ngày 10/10/2007.

Tại Hưng Yên

Chi nhánh QTDTW Hưng Yên.
Địa chỉ: Số 441 Nguyễn Văn Linh - P. Hiến Nam - TX. Hưng Yên.
Điện thoại liên hệ: 0982 221 265 (Chị Mai - Phòng Kinh doanh).

Các quỹ tín dụng nhân dân đăng ký danh sách cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng chậm nhất vào ngày 22/10/2007.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem Công văn số 206/CV-HHQTD ngày 24/09/2007 và Công văn số 222/CV-HHQTD ngày 25/09/2007.
Ban Đào tạo

Các tin liên quan