07.06.2021 09:12

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 3/6/2021, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam Đào Minh Tú đã chủ trì cuộc họp với một số đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.


Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú chủ trì cuộc họp 

Tham dự cuộc họp, về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có đại diện Lãnh đạo và một số cán bộ liên quan của các đơn vị trực thuộc: Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Pháp chế, Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Tài chính – Kế toán, Văn Phòng.

Về phía Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam có ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Phụ trách điều hành; các ông bà thành viên HĐQT chuyên trách; Ban Tổng giám đốc và các cán bộ liên quan.

Tại cuộc họp, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã báo cáo với Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú về kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và hệ thống QTDND, đồng thời nêu lên một số kiến nghị đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Một vấn đề quan trọng đã được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam báo cáo và đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại cuộc họp là tính cấp thiết của việc cần tăng vốn điều lệ để Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ đầu mối điều hòa, cân đối vốn, cung cấp sản phẩm dịch vụ, triển khai chức trách nhiệm vụ của tổ chức đóng vai trò là “Ngân hàng TW của các QTDND ”; từng bước trở thành công cụ hữu hiệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong giám sát hoạt động và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cũng đề xuất và trao đổi với các Vụ, Cục liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các yếu tố cần xem xét khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá, xếp loại, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Một số khó khăn vướng mắc trong hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cũng được báo cáo và trao đổi với các Vụ, Cục của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản cho vay cho các QTDND, việc hạch toán nguồn vốn quỹ tín dụng nhân dân đóng góp vào vốn điều lệ của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm có những cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, như: cho phép Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cử cán bộ tham gia tổ công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tham gia nghiên cứu xây dựng Đề án tái cơ cấu, hoàn thiện mô hình hoạt động của hệ  thống QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động; tăng cường cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong việc thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đối với QTDND thành viên thông qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ, đào tạo việc thực hiện các quy định về an toàn của QTDND để sớm giải quyết những vướng mắc, vấn đề phát sinh trong hoạt động của QTDND và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Tại cuộc họp, đại diện các Vụ, Cục của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ghi nhận những nội dung Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã đề xuất và trao đổi làm rõ thêm những vấn đề được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đề cập.

 Thay mặt Ban lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú và các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng đã tạo điều kiện cho hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú  đã đánh giá cao các ý kiến phát biểu, ghi nhận nỗ lực cố gắng của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, đồng thời cũng chỉ ra những thách thức, rủi ro mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đang và sẽ phải đối mặt trong giai đoạn tái cơ cấu hệ  thống 2021-2026 (cán bộ, cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành, chất lượng hoạt động, sản phẩm dịch vụ, công nghệ thông tin, nguồn lực tài chính, hành lang pháp lý, cơ chế quản lý nội bộ…). Phó Thống đốc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm nghiên cứu có phương án để giải quyết những khó khăn vướng mắc của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục tiêu xây dựng một hệ thống tín dụng hợp tác phát triển an toàn, hiệu quả.

Theo Website Ngân hàng HTX

Các tin liên quan