Những vướng mắc của các QTDND hội viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Câu hỏi: Tôi được biết Công ty Luật Gattaca hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và đào tạo pháp lý chuyên sâu. Tôi là lãnh đạo của QTDND muốn nhờ bên luật xây dựng cho quỹ bộ hồ sơ tín dụng và các quy định nội bộ đúng với các quy định của pháp luật hiện hành để quỹ hoạt động an toàn hiệu quả hơn có được không?

Gattaca Law trả lời:
Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ của QTDND bao gồm cả công tác quản trị và các hoạt động nghiệp vụ là sở trường của Công ty Luật Gattaca. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện công việc này theo yêu cầu cụ thể của QTDND hoặc thông qua dịch vụ pháp lý thường xuyên mà QTDND sử dụng.

Câu hỏi: Thông tư 39 quy định đối tượng vay là cá nhân hoặc tổ chức... nhưng theo truyền thống QTDND vẫn ký hợp đồng tín dụng với cả vợ và chồng thì có vấn đề gì ko?
Gattaca Law trả lời:
Việc ký hợp đồng tín dụng với cả vợ và chồng là hai cá nhân (phù hợp với quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về cho vay đối với khách hàng). Việc ký hợp đồng tín dụng với cả vợ và chồng tránh được các rủi ro liên quan đến nguồn thu nhập trả nợ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Hướng dẫn các thủ tục đối với trường hợp người gửi tiền đã chết, khi đến hạn gia đình xin rút tiền thì giải quyết thế nào?
Gattaca Law trả lời:
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư 48/2018/TT-NHNN về tiền gửi tiết kiệm: 
“4. Tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục chi trả đối với các trường hợp chi trả sau đây phù hợp với quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo việc chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng:
a) Chi trả tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế;
b) Chi trả tiền gửi tiết kiệm theo ủy quyền của người gửi tiền”.
Như vậy, QTDND cần ban hành văn bản nội bộ hướng dẫn thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế (bao gồm cả trường hợp theo di chúc và theo pháp luật) để làm cơ sở chi trả tiền gửi tiết kiệm trong trường hợp người gửi tiền chết.

Câu hỏi: Tài sản thế chấp đứng tên chồng (tài sản riêng của chồng). Vợ và chồng đều đứng tên vay trên hợp đồng tín dụng. Hỏi trường hợp này người ký hợp đồng thế chấp có cần vợ ký không?
Gattaca Law trả lời:
Đây là trường hợp bên thế chấp là chồng ký hợp đồng thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của cả vợ và chồng. Trên hợp đồng thế chấp chỉ cần chồng ký vì đây là tài sản riêng của chồng.

Câu hỏi: Vợ và chồng đứng tên vay vốn trên hợp đồng tín dụng và thế chấp bằng tài sản chung của vợ chồng để bảo đảm tiền vay. Trong quá trình vay, người chồng bị chết. Người vợ đề nghị được tiếp tục vay vốn và muốn cùng một người con đứng tên vay vốn; khoản vay vẫn được bảo đảm bằng tài sản đứng tên vợ chồng nêu trên thì có được không?
Gattaca Law trả lời:
Trường hợp 1: chưa đến hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ, trong trường hợp này QTDND phải xử lý theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp; về nguyên tắc cần thỏa thuận theo hướng bên vay phải bổ sung bằng tài sản khác hoặc trả nợ trước hạn; trường hợp không trả nợ thì tài sản bị xử lý để thu hồi nợ.
Trường hợp 2: bên vay đã trả hết nợ và muốn vay tiếp; trường hợp này cần thực hiện thủ tục thừa kế trước rồi mới cho vay được.

Câu hỏi: Thời hạn của HĐTC khi đăng ký giao dịch là bao nhiêu năm?
Gattaca Law trả lời:
Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm: “Việc đăng ký biện pháp bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này đến thời điểm xóa đăng ký biện pháp bảo đảm”. Như vậy, pháp luật không quy định thời hạn tối đa đăng ký giao dịch bảo đảm, chỉ khi việc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm thực hiện thì giao dịch bảo đảm mới chấm dứt.

Câu hỏi: Ngày ký kết Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng thế chấp; Ngày giải ngân cho khách hàng?
Gattaca Law trả lGattaca Law trả lời:
Để bảo đảm an toàn trong hoạt động của QTDND thì QTDND cần ban hành quy trình cấp tín dụng, trong đó quy định các chốt kiểm soát để bảo đảm an toàn cho các giai đoạn đề xuất, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra sau cho vay. Thông thường, các bên sẽ giao kết hợp đồng tín dụng trước (trong đó nêu điều kiện giải ngân), sau đó sẽ ký hợp đồng bảo đảm (bao gồm cả việc công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, nhập kho tài sản bảo đảm); trên cơ sở chứng từ giải ngân phù hợp với hợp đồng tín dụng đã ký, QTDND mới thực hiện giải ngân cho khách hàng.
Hiệp hội

Các tin liên quan