Danh sách QTDND cơ sở
Đồng Nai
1.
125 (Tân Phú)
2.
An Bình
3.
Bắc Sơn
4.
Bến Gỗ
5.
Bình Minh
6.
Bình Phú
7.
Cao Su
8.
Cây Gáo
9.
Gia Kiệm
10.
Gia Tân
11.
Giầu Dây
12.
Hố Nai
13.
Hòa Bình
14.
Lộc Hòa
15.
Long Bình
16.
Long Thành
17.
Nhơn Trạch
18.
Phú Vinh
19.
Phước Thái
20.
Phương Lâm
21.
Quảng Tiến
22.
Tân Bửu
23.
Tân Tiến
24.
Thái Bình
25.
Thiên Thành
26.
Tín Nghĩa
27.
Trung Dũng
28.
TT Trảng Bom
29.
Xuân Khánh
30.
Xuân Trường
31.
Xuân Định
32.
Đại Lợi
33.
Đại Nghĩa
Đồng Tháp
1.
An Long
2.
Bình Thành
3.
Cao Lãnh
4.
Hòa Long
5.
Hòa Thành
6.
Lai Vung
7.
Long Hưng A
8.
Mỹ Hiệp
9.
Phong Hòa
10.
Phong Mỹ
11.
Sa Rài
12.
Tân Long
13.
Tân Phú Đông
14.
Tân Thạnh
15.
Tân Thuận Đông
16.
Định An