Điều kiện để sa thải người lao động theo quy định?

Câu hỏi: Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội. Một nhân viên công ty tôi mới đây vận hành sai cách làm hỏng một số máy móc thiết bị gây thiệt hại khá lớn cho công ty (khoảng gần 40 triệu đồng). Vậy xin hỏi, tôi có được phép sa thải nhân viên đó không?

Trả lời: Với trường hợp này, xin tư vấn như sau:
Sa thải là hình thức kỷ luật lao động đối với người lao động ở mức cao nhất. Việc xử lý kỷ luật theo hình thức nào sẽ dựa trên mức độ gây thiệt hại của người lao động. Khoản 1 Điều 129 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:
“Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.”
Theo quy định về mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức mức lương tối thiểu vùng ở Hà Nội 4.420.000 đồng/tháng. Vậy, nếu mức thiệt hại gây ra vượt quá 4.200.000 đồng, tức là đã vượt quá 10 tháng lương tối thiểu vùng thì hành vi vi phạm được xác định là hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người sử dụng lao động. Khi đó có căn cứ thực hiện hình thức kỷ luật cao nhất là sa thải đối với nhân viên vi phạm. Cụ thể tại khoản 2 Điều 125 bộ luật lao động năm 2019 quy định, hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp:
“Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;”
Trường hợp nhân viên của bạn gây thiệt hại cho thiết bị của công ty với mức thiệt hại gần 40 triệu đồng thì bạn cân nhắc thực hiện một trong các hình thức kỷ luật lao động khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc cách chức đối với nhân viên vi phạm.

Theo Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Lao động năm 2019:
“1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.
Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.”
Trường hợp của bạn sẽ áp dụng mức bồi thường với nhân viên trên nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định. Theo đó, bạn phải đảm bảo nhân viên trên có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình, và mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của nhân viên sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
Hiệp hội.

Các tin liên quan