Các khoản chi phí phải nộp đăng ký biến động đất đai trong trường hợp thừa kế

Câu hỏi: Thưa Luật sư, chồng tôi có tài sản riêng là một căn nhà ở quận Ba Đình, Hà Nội. Năm 2021, chồng tôi mất và có di chúc để lại căn nhà cho con trai tôi. Những thành viên khác trong gia đình cũng đồng ý như vậy. Chúng tôi đã hoàn thành xong thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Giờ con trai tôi muốn sang tên ngôi nhà đó thì phải làm gì và chi phí như thế nào?

Trả lời: Đối với câu hỏi của bạn, luật sư có ý kiến tư vấn như sau:

Theo Khoản a Điều 4 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận mà thực hiện quyền thừa kế thì phải đăng ký biến động.

Theo Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội thì việc đăng ký biến động đất đai trong trường hợp thừa kế gồm các khoản lệ phí sau:

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (trong trường hợp không được miễn): 100.000đ/GCN trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất); 500.000đ/GCN trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

- Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 30.000 đồng/lần
Như vậy, con trai bạn sẽ phải đi làm thủ tục đăng ký biến động đối với đất đai. Chi phí đối với trường hợp này là 530.000 đồng.

Hiêp hội

Các tin liên quan