27.06.2006 11:11

Vay tín dụng, nói chơi

    Vợ rằng, đã đến hạn kỳ
Bố mày đem trả nợ đi cho rồi
Chồng rằng, cứ để Chịu chơi
Còn trăm khoản khác đến hồi phải tiêu!
 
Vợ rằng, đừng có nghĩ liều
Khi vay đã nói bao điều cam đoan?
Cham đoan, mặc kệ cam đoan
Tiền trong két của Ngân hàng đâu vơi?
 
Đầy vơi là việc của người
Ta vay, ta trả vốn, lời phân minh
Khi cần tiền lớn kinh doanh
Ngân hàng lại đến tìm mình cho vay!
 
Có người ở cái làng này
Cứ vay, cứ chịu chẳng trày chút da!
Người ta thì mặc người ta
Bố mày định muốn làm ma hay người?
 
Chồng rằng, thật đến lắm lời
Mai tao đem trả, Nói chơi thôi mà!
 
Hiệp Hoà

Các tin liên quan