23.08.2006 23:08

Triển khai chương trình đào tạo Trung cấp ngân hàng năm 2006 cho cán bộ hệ thống QTDND

    Sau khi thống nhất với Học viện Ngân hàng, vừa qua Hiệp hội QTDND Việt Nam đã có Công văn số 89/CV-HHQTD về việc thông báo kế hoạch ôn thi và thi gửi các QTDND có cán bộ đăng ký tham gia khoá đào tạo thuộc các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá địa điểm tại thành phố Nam Định bắt đầu từ ngày 21/08 đến ngày 29/8/2006.

Theo đó, các thí sinh sẽ tham gia ôn và thi môn Toán và môn Văn, thời gian ôn thi từ 21/8 đến 27/08/2006. Nội dung thi theo chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là kiến thức của những năm cuối cấp. Việc ôn thi sẽ giúp các thí sinh hệ thống lại các kiến thức đã học, tập trung chủ yếu vào các phần liên quan đến nội dung thi. Thời gian thi vào ngày 29/08/2006. Nội dung cụ thể được thông báo tại Công văn số 89/CV-HHQTD ngày 11/08/2006 của Hiệp hội QTDND Việt Nam.

Theo kế hoạch, kết quả thi và thông báo nhập học sẽ được gửi đến các thí sinh vào đầu tháng 9/2006.

Ban Đào tạo

Các tin liên quan