05.02.2007 10:22

Tình hình hoạt động ngân hàng tháng 1/2007

Thị trường tiền tệ, tín dụng trong tháng 1 tiếp tục ổn định, khác với mọi năm, mặc dù sắp đến Tết nguyên đán nhưng lượng vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng vẫn dư thừa khá lớn.

Một, tình hình tiền tệ, tín dụng:
- Thị trường tiền tệ, tín dụng trong tháng 1 tiếp tục ổn định, khác với mọi năm, mặc dù sắp đến Tết nguyên đán nhưng lượng vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng vẫn dư thừa khá lớn. Ngân hàng Nhà nước đã liên tục chào bán giấy tờ có giá trên thị trường mở để hút tiền từ lưu thông (khoảng 4.500 tỷ đồng).
Lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam áp dụng trong tháng 1/2007 ở mức 8,25%/năm, không thay đổi so với cuối năm 2006. Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn dưới 1 tháng (mức giảm từ 0,17-1,23%/năm) và tăng ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên (mức tăng từ 0,02-0,13%/năm) so với cuối năm trước.
Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay (VND và USD) của các tổ chức tín dụng trong tháng tương đối ổn định so với cuối năm 2006, một số ngân hàng thương mại triển khai huy động vốn dưới hình thức tiết kiệm dự thưởng với lãi suất thưởng cao hơn lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn khoảng 0,3-0,5%/năm đối với VND và 0,5%/năm đối với USD.

- Thực hiện lộ trình từng bước nới lỏng các quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ, kể từ ngày 31/12/2006, Ngân hàng Nhà nước đã mở rộng biên độ ấn định tỷ giá mua, bán đồng Đôla Mỹ của các tổ chức tín dụng từ ±0,25% lên ±0,50% so với tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng. Ngay sau đó, khoảng cách tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại so với tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng được nới rộng theo hướng thấp hơn từ 0,31%-0,50%, đặc biệt từ ngày 16/1/2007 đến nay, tỷ giá mua vào luôn ở mức kịch sàn cho phép (thấp hơn 0,50% so với tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng). Diễn biến trên cho thấy thời điểm này nguồn cung ngoại tệ của nền kinh tế nói chung và của hệ thống ngân hàng nói riêng đang rất dồi dào, một phần do lượng kiều hối chuyển về nước trong dịp cuối năm tăng (tháng 1/2007 tăng 10% so với cùng kỳ năm 2006), một phần do luồng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam tăng cao.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng dao động mạnh hơn những tháng trước, trong đó mức cao nhất là 16.152 (ngày 22/1), tăng 0,32% so với cuối năm 2006. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND biến động theo xu hướng tỷ giá giao dịch của các tổ chức tín dụng, ngày 26/1 ở mức 16.060 - 16.080đ/USD, không tăng so với cuối năm 2006.

Tỷ giá EUR/VND trên thị trường trong nước vẫn theo sát diễn biến của đồng EUR trên thị trường quốc tế. Ngày 26/1, tỷ giá trên thị trường chính thức ở mức 20.630-20.883đ/EUR, giảm 1,76% so với cuối năm 2006; tỷ giá trên thị trường tự do ở mức 20.700-20.760đ/EUR, giảm 1,42% so với cuối năm 2006.

Hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách:
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung liên quan như:

+ Về sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến kiểm soát rủi ro trong hoạt động ngân hàng: từ cuối tháng 12/2006 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành mới các quyết định liên quan đến các vấn đề về hoán đổi lãi suất, thấu chi và cho vay qua đêm trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, mua bán nợ của các tổ chức tín dụng. Sửa đổi, bổ sung các quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, trong đó có quy định tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát, không được cho vay không có bảo đảm đối với các khoản vay nhằm đầu tư kinh doanh chứng khoán. Đồng thời, để tăng cường an toàn và hiệu quả của thị trường thẻ Việt Nam trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng phát hành và thanh toán thẻ khẩn trương tiến hành nghiên cứu việc nâng cấp công nghệ sử dụng trong hoạt động dịch vụ thẻ theo chuẩn EMV (đổi từ công nghệ thẻ từ sang thẻ chip).

+ Chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế và thuê tổ chức kiểm toán nước ngoài kiểm toán đối với hoạt động ngân hàng năm 2005: Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện nội dung này (tháng 10/2006), tuy nhiên việc yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện kiểm toán độc lập theo chuẩn mực quốc tế cho năm tài chính 2005 là chưa phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về kế toán và kiểm toán ở Việt Nam, cũng như chưa phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam. Để giải quyết vướng mắc này, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành các chuẩn mực Kế toán Việt Nam về việc trình bày, ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế trong năm 2007 (hiện nay các chuẩn mực này mới chỉ tuân thủ 50% chuẩn mực kế toán quốc tế); nếu Bộ Tài chính chưa thể ban hành thì đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính yêu cầu các ngân hàng thương mại ở Việt Nam bắt buộc phải thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế kể từ năm 2008.

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong hoạt động ngân hàng, trong tháng 1, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng, Quy chế nghiệp vụ thị trường mở và Danh mục các loại giấy tờ có giá, tỷ lệ chênh lệch và tỷ lệ giao dịch giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty cho thuê tài chính thực hiện giao dịch mua và cho thuê lại, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc nộp thuế đối với giao dịch này.

Ba, củng cố và phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam:
- Đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước: Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thường trực Chính phủ tình hình cổ phần hoá và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hoá, Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn tất việc đàm phán với các tổ chức tư vấn tiềm năng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hoá. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và Ngân hàng Công thương đang khẩn trương chuẩn bị các nội dung cần thiết để trình cấp có thẩm quyền thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá, phê duyệt phương án lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hoá…

- Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc khôi phục hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần và thành lập mới ngân hàng. Theo đó, nhu cầu thành lập ngân hàng mới hiện nay khá nhiều, nhưng do các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án chủ trương thành lập ngân hàng mới và Đề án về các tiêu chí thành lập ngân hàng mới tại Việt Nam chưa được ban hành đầy đủ nên Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp giấy phép thành lập và hoạt động sau khi ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn liên quan. Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ theo các tiêu chí và điều kiện chung nêu trong Đề án thành lập mới ngân hàng.

Bốn, một số nội dung khác:
- Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007 theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể của đơn vị mình nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị và của Ngành, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng (đặc biệt chú trọng việc xây dựng Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng); triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng; tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, đảm bảo ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng đủ vốn cho tăng trưởng kinh tế; đổi mới mạnh mẽ hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước theo hướng thanh tra trên cơ sở rủi ro là chính; tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại; thực hiện đúng lộ trình mở cửa thị trường tài chính, ngân hàng đã cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO; đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

- Để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống tội phạm và rủi ro trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo cho hoạt động ngân hàng ngày càng phát triển và phục vụ tích cực cho công cuộc đổi mới và tăng trưởng kinh tế của đất nước trong giai đoạn mới, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác phòng chống tội phạm và rủi ro trong hoạt động ngân hàng.Tại Hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện các quy định pháp luật trong hoạt động ngân hàng để tránh mâu thuẫn, tạo hành lang pháp lý an toàn, minh bạch, thống nhất cho hoạt động của các tổ chức tín dụng và tăng cường năng lực thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng. Yêu cầu các tổ chức tín dụng nâng cao năng lực quản trị điều hành gắn liền với việc phát triển công nghệ mới, xây dựng các quy trình, quy chế nghiệp vụ chặt chẽ, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quán triệt phương châm chỉ tiến hành phát triển các nghiệp vụ mới khi có đầy đủ khả năng kiểm tra, kiểm soát an toàn nhằm ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất tội phạm và rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

- Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trên cơ sở định hướng chiến lược của ngành Ngân hàng giai đoạn 2001-2010, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Ngân hàng giai đoạn 2006-2010. Theo đó, mục tiêu phát triển công nghệ thông tin của ngành Ngân hàng đến năm 2010 là ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến trong mọi lĩnh vực hoạt động ngân hàng theo hướng hiện đại hoá, tự động hoá và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Kế hoạch đã đề ra định hướng và các biện pháp triển khai nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan