16.01.2007 16:04

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2007

Ngày 11/1/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2007 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhất trí với báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân hàng năm 2006 và định hướng nhiệm vụ năm 2007” của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đánh giá cao đóng góp của ngành Ngân hàng đối với sự phát triển chung của nền kinh tế, đồng thời khẳng định: “trong những năm qua, ngành Ngân hàng đã có những bước phát triển và đổi mới kịp thời đáp ứng được yêu cầu về vốn của nền kinh tế”.

Khái quát tình hình năm 2006, Thủ tướng nhấn mạnh: đây là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và cũng là năm mà tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động về giá cả, tỷ giá; thiên tai, bão lụt, dịch cúm gia cầm liên tiếp xảy ra; tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đạt được mức tăng trưởng cao trên 8,2%, tình hình chính trị - xã hội ổn định, công tác ngoại giao đạt được nhiều thành tựu,… Trong thành công chung đó, ngành Ngân hàng đã có những đóng góp không nhỏ, nhất là việc điều hành chính sách tiền tệ, đạt được mục tiêu ổn định tiền tệ, hỗ trợ tích cực cho tăng tưởng kinh tế, đồng thời kiềm chế lạm phát ở mức thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Năm qua, ngành Ngân hàng cũng đã triển khai các bước đổi mới cơ bản và toàn diện công tác thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần và các tổ chức tín dụng khác.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2007, Thủ tướng nhận định: thời gian tới, các ngân hàng sẽ đứng trước những thời cơ và thách thức lớn khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, các ngân hàng nước ngoài sẽ đầu tư vào nước ta nhiều hơn, các ngân hàng trong nước sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, các ngân hàng phải không ngừng nâng cao năng lực tài chính của mình, kiểm soát và hạn chế được rủi ro. Thủ tướng cho rằng các ngân hàng cần đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ vì đây là những yếu tố quyết định với sự phát triển của các ngân hàng trong tình hình mới. Thủ tướng cũng yêu cầu phải phát triển hơn nữa hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần; gắn phát triển nhanh với phát triển mạnh và bền vững.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phải xây dựng cho mình một chiến lược phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế thế giới đồng thời góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu trong năm 2007 vẫn sẽ là tiếp tục ổn định chính sách tiền tệ quốc gia, điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, kiểm soát lạm phát ở mức thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm mục tiêu ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đáp ứng có hiệu quả các nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế; đẩy nhanh tái cơ cấu, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của các tổ chức tín dụng; hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, hệ thống thanh toán, hệ thống thông tin ngân hàng;…. Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm đề xuất các biện pháp để tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với hoạt động ngân hàng và các hoạt động liên quan tới thị trường tiền tệ.

Thay mặt lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống đốc Lê Đức Thúy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2007, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan