15.05.2007 00:00

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 18/2007/QĐ-NHNH sửa đổi bổ sung Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005.

Ngày 24/04/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng, dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN ngày 22/04/2005.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin bấm vào link sau để xem Quyết định  18/2007/QĐ - NHNN
Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan