19.07.2006 16:00

Thêm một ngân hàng được thực hiện hoán đổi lãi suất

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 5922/NHNN-CSTT chấp thuận cho Ngân hàng Tkyo Mitsubishi UFJ chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện nghiệp vụ hoán đổi lãi suất với Công ty TNHH Maruei Việt Nam. Theo đó, việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi lãi suất có thời hạn tối đa 10 năm, phù hợp với đề nghị của khoản vay dự kiến tại Ngân hàng Tkyo Mitsubishi UFJ Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Khi triển khai nghiệp vụ này, Ngân hàng Tkyo Mitsubishi UFJ Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Maruei Việt Nam tự thoả thuận và ký hợp đồng hoán đổi lãi suất, đảm bảo phù hợp với Quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất và phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, Ngân hàng Tkyo Mitsubishi UFJ Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện việc báo cáo về giao dịch hoán đổi lãi suất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất.

(Theo HNMĐT)

Các tin liên quan