29.06.2006 14:31

Tác phẩm đầu tiên của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn VHD đã ra mắt bạn đọc

Đến nay, với sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Thống kê, cuốn sách đầu tiên viết về QTDND đã ra mắt bạn đọc. Với gần 530 trang nội dung và các phụ lục số liệu tham khảo cũng như một số văn bản pháp lý quan trọng mới nhất điều chỉnh hoạt động của QTDND, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những cơ sở về lý luận và thực tiễn về QTDND và việc xây dựng phát triển nó. Với cuốn sách này, tác giả của nó đã giúp chúng ta giải quyết và làm sáng tỏ nhiều vấn đề tuy nhỏ bé giản đơn nhưng lại mang ý nghĩa then chốt cơ bản hiện còn đang là vướng mắc của nhiều cá nhân và tổ chức trong tổ chức, hoạt động, xây dựng và phát triển QTDND như: QTDND là gì? Tại sao lại có QTDND? QTDND có cần thiết không? Mục tiêu hoạt động của QTDND là gì? Xây dựng và phát triển QTDND như thế nào? Nhà nước quản lý QTDND ra sao? Kinh nghiệm của các nước khác như thế nào? Giải pháp để phát triển QTDND ở Việt Nam là gì? Hy vọng cuốn sách sẽ được nhiều bạn đọc quan tâm và tìm đọc. Sau đây là tóm tắt phần nội dung của cuốn sách:

Phần 1: Mô hình tín dụng hợp tác (TDHT) hiện đại
Chương 1: Sự ra đời và phát triển các tổ chức TDHT
Chương 2: Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức TDHT
Chương 3: Chức năng, vai trò và ý nghĩa của các tổ chức TDHT
Chương 4: Mô hình tổ chức của tổ chức TDHT
Chương 5: Hoạt động của tổ chức TDHT
Chương 6: Những đặc thù, thế mạnh và yếu điểm của tổ chức TDHT

Phần 2: Phương pháp luận phát triển các tổ chức TDHT
Chương 7: Mục tiêu và yêu cầu đối với việc xây dựng và phát triển các tổ chức TDHT
Chương 8: Điều kiện để xây dựng và phát triển các tổ chức TDHT
Chương 9: Giải pháp phát triển các tổ chức TDHT
Chương 10: Các yếu tố tác động tới việc xây dựng và phát triển các tổ chức TDHT

Phần 3: Kinh nghiệm quốc tế
Chương 11: Kinh nghiệm xây dựng và phát triển các tổ chức TDHT ở một số nước trên thế giới

Phần 4: Thực trạng về tổ chức và hoạt động của Hệ thống QTDND ở Việt Nam
Chương 12: Quá trình xây dựng, phát triển Hệ thống QTDND ở Việt Nam
Chương 13: Thực trạng về tổ chức và hoạt động của hệ thống QTDND hiện nay ở Việt Nam
Chương 14: Những yếu tố tác động tới sự phát triển của Hệ thống QTDND ở Việt Nam
Chương 15: Đánh giá chung về hệ thống QTDND

Phần 5: Giải pháp và kiến nghị để phát triển QTDND ở Việt Nam
Chương 16: Một số quan điểm cơ bản về xây dựng và phát triển QTDND
Chương 17: Các giải pháp để tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống QTDND ở Việt Nam
Chương 18: Một số kiến nghị

Phần phụ lục:
A. Các số liệu hoạt động của hệ thống QTDND từ khi thành lập
B. Danh mục các văn bản qui phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của QTDND
C. Một số văn bản pháp luật quan trọng điều chỉnh hoạt động của QTDND (cập nhật đến ngày xuất bản)

Mọi chi tiết tham khảo và đặt mua xin liên hệ theo địa chỉ:
Trung tâm nghiên cứu và tư vấn VHD
Hỗ trợ phát triển QTDND & Kinh tế HTX
187 Bà Triệu - Hà Nội
ĐT: 9 76 33 44; 9 76 29 57; 091 206 34334
Email: vhd@vietland.de
Trang Web: http://vhd.vietland.de/

Các đơn vị đặt mua sớm và với số lượng nhiều sẽ được giảm giá và có quà khuyến mại.

Các tin liên quan