17.04.2007 00:00

Quyết định số 14/2007/QĐ - NHNN ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 09/04/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 14/2007/QĐ - NHNN về việc ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân. Quy chế này áp dụng đối với việc đánh giá, xếp loại Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương ,mục đích của việc xếp loại này nhằm góp phần đánh giá thực trạng, tổ chức và hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân, qua đó phát hiện những khó khăn yếu kém của các Quỹ tín dụng nhân dân để có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp và chấn chỉnh kịp thời.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin bấm vào link sau để xem nội dung Quyết định số 14/2007/QĐ - NHNN ngày 09/04/2007(máy tính có cài Adobe Reader)

Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan