31.12.2007 16:43

Quyết định 3096/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam

Ngày 31 tháng 12 năm 2007, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến đã ký ban hành Quyết định số 3096/QĐ-NHNN về việc áp dụng một số mức lãi suất bằng Đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, áp dụng từ ngày 01/01/2008 như sau:

      1. Lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8,25%/năm.

      2. Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 6,50%/năm.

      3. Lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 4,50%/năm.

Để xem chi tiết về Quyết định này xin click tại đây: Quyết định số 3096/QĐ-NHNN
Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan