21.07.2006 10:39

Quỹ tín dụng nhân dân được làm đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng

Ngày 12/7/2006, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Công văn số 5827/NHNN-TDHT về việc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được làm đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho phép các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có chất lượng hoạt động tốt và đội ngũ cán bộ có khả năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về ngoại tệ được làm đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng dưới hình thức mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân, sau đó bán toàn bộ ngoại tệ tiền mặt đổi được cho tổ chức tín dụng uỷ nhiệm và hưởng phí hoa hồng. 

Lê Văn Hùng           
 

Các tin liên quan