22.09.2006 09:25

Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương - Chi nhánh Phú Thọ: Bước khởi đầu triển vọng

     Được thành lập ngày 1-8-2001. Qua 5 năm hoạt động trong nền kinh tế thị trường đầy biến động, dù còn non trẻ, song Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (QTDTW) - Chi nhánh Phú Thọ đã có nhiều đóng góp đáng kể trong kinh doanh tiền tệ góp phần tích cực phát triển KT-XH của tỉnh.
 
Ra đời từ những năm cuối thế kỷ 20, tiền thân là QTDND khu vực, thời kỳ đầu hoạt động, vai trò của Quỹ chưa thực sự rõ nét mà chủ yếu là đầu mối trung gian tiếp nhận và chuyển vốn giữa các quỹ cơ sở xã, phường với Quỹ Trung ương, hoạt động theo Luật HTX. Đến năm 2001, QTDND được chuyển đổi sang mô hình mới. Với phương thức kinh doanh huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư, tổng nguồn vốn ban đầu thu được chưa đầy 9 tỷ đồng - trong đó nguồn vốn huy động chưa đầy 5 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay là 7 tỷ đồng.
 
Những thành tích đã được ghi nhận trên chặng đường phát triển của Chi nhánh QTDTW Phú Thọ.
 
Sau 5 năm hoạt động, bằng chính nội lực của mình Chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương Phú Thọ thực sự chuyển mình mạnh mẽ. Cùng với sự sáng tạo, lãnh đạo của Ban Giám đốc đến nay với tổng số nguồn vốn là 70 tỷ đồng (tính đến 31-3-2006) Chi nhánh đã có sự tăng trưởng đáng kể.
 
Lập ra trên một vùng đất mà nền kinh tế phát triển khá năng động, hội tụ được đủ các yếu tố về “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, bản thân Chi nhánh đã tìm được chiến lược phù hợp với tư tưởng: “An toàn để phát triển bền vững”. Nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong lĩnh vực kinh doanh. Từ lãnh đạo đến nhân viên của Chi nhánh đều xác định mục tiêu, tôn chỉ của Chi nhánh là: “Phát triển, an toàn, hiệu quả”; hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ và đáp ứng yêu cầu của các thành viên; đề cao chữ “tín” trong hoạt động kinh doanh, làm thế nào để nhiều người được vay vốn, chú trọng tạo điều kiện phát triển cho những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển kinh tế cao. Đây chính là định hướng để từ đó xây dựng chuẩn mực đạo đức, đánh giá chất lượng, hiệu quả làm việc của người lao động.
 
Chi nhánh QTDTW Phú Thọ được QTDTW giao cho thực hiện vai trò đầu mối về vốn, thanh toán, cung ứng dịch vụ tư vấn cho các QTDND thành viên của 4 tỉnh: Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái. Đặc biệt là công tác điều hòa tiền gửi, tiền vay, công tác thanh toán trong hệ thống, hỗ trợ vốn chi trả tiền gửi đồng thời cho các QTDND cơ sở trên địa bàn tỉnh, được phân công tranh thủ các nguồn vốn, dự án tài chính hỗ trợ từ Hội sở QTDTW như vốn ADB 1802, ADB 1457, vốn dự án RDF… làm tốt nhiệm vụ cầu nối chuyển vốn giải ngân cho các Quỹ cơ sở vay trung dài hạn, các hộ SXKD dịch vụ, ngành nghề, phát triển kinh tế nông thôn - nông nghiệp, tạo điều kiện cho các QTDND cơ sở mở rộng quy mô hoạt động, năng lực tài chính, phát triển an toàn và hiệu quả.
 
Hiện nay trên địa bàn, Chi nhánh được QTDTW giao cho chăm sóc hỗ trợ các QTDND cơ sở, hoạt động theo tinh thần “cùng phát triển”. Những quỹ này có trách nhiệm quản lý, lập hồ sơ, thẩm định… nên mọi nhu cầu của thành viên, cũng như những vấn đề khác đều được cán bộ tín dụng nắm bắt kịp thời. Từ đó, hiệu quả cũng được nâng lên và hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra. Đến nay, Chi nhánh có 50 thành viên quỹ cơ sở, với tổng dư nợ 159.618 triệu đồng (tính đến 31-3-2006), tổng dư nợ cho thành viên vay là 36.790 triệu đồng.
 
Năm 2005, Chi nhánh QTDTW Phú Thọ được công nhận là đơn vị “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”; được chủ tịch UBND tỉnh, QTDTW tặng cờ thi đua, bằng khen… Xác định mục tiêu của tỉnh và thành phố Việt Trì là đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng thành phố Việt Trì là “Thành phố lễ hội”, sự phát triển của tỉnh diễn ra nhanh chóng, hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa ngày càng lớn, trong đó có những cơ sở sản xuất xây dựng với mức vốn hàng chục tỷ đồng, đây chính là điều kiện thuận lợi để Chi nhánh đẩy mạnh hoạt động huy động vốn trong dân cư, đồng thời cũng đặt ra cho Chi nhánh những thách thức không nhỏ trước nhu cầu về vốn ngày càng gia tăng của các thành viên.

Mục tiêu tăng trưởng 25% được đề ra cho năm 2006 của Chi nhánh QTDTW Phú Thọ là phù hợp với phương châm phát triển an toàn bền vững. Bám sát chỉ đạo của QTDTW, của tỉnh Chi nhánh QTDTW Phú Thọ phấn đấu cho mục tiêu đưa Chi nhánh trở thành “Người thủ quỹ” tin cậy của các quỹ cơ sở, có tín nhiệm với khách hàng và có vị trí quan trọng đối với địa phương trong tiến trình phát triển và hội nhập.

Lê Hương

 

Các tin liên quan