11.10.2006 09:51

Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hoà – Nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển

Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hoà (QTD Phú Hoà) được thành lập ngày 14/9/1996, trụ sở đặt tại số 436 đường Phú Lợi, khu 8 Phường Phú Hoà, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong 10 năm hoạt động, QTD Phú Hoà đã góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân trên địa bàn. Hiện nay, Quỹ Phú Hoà đã có 5.928 lượt người đến gửi tiền với doanh số huy động tiền gửi 213.143 triệu đồng, có 19.579 lượt người đến vay vốn với doanh số cho vay 175.538 triệu đồng. Kết quả kinh doanh lãi 4.695 triệu đồng.
 
Phục vụ khách hàng tận tình là phương châm hoạt động của QTDND Phú Hoà
 
Hiện nay (tính đến 14/09/2006), tổng số thành viên của Quỹ đã là 2.544, tổng nguồn vốn hoạt động 29.156 triệu đồng, vốn điều lệ 1.461 triệu đồng, số dư vốn huy động tiền gửi 24.866 triệu đồng, dư nợ cho vay 25.007 triệu đồng. So với năm 1996, số thành viên tăng gấp 4 lần, tổng nguồn vốn tăng 28,9 lần, vốn điều lệ tăng 10,9 lần, vốn huy động tăng 36,9 lần, dư nợ cho vay tăng 25,8 lần. Điều đáng nói là trong hoạt động kinh doanh quy mô tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước, hiệu quả an toàn, hạn chế rủi ro, nợ quá hạn luôn ở mức thấp dưới mức dư nợ cho vay (tại thời điểm ngày 14/09/2006 nợ quá hạn xấp  xỉ 0,05%/ tổng dư nợ cho vay).
 
QTD Phú Hoà không những chú trọng đến việc giáo dục phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc, giao dịch…, mà còn chú trọng đến việc nâng cao năng lực trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Phần lớn cán bộ nhân viên đều đã được tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ tại Học viện Ngân hàng, Đại học Thương Mại…Hiện nay, trong số 10 cán bộ nhân viên làm việc trực tiếp tại Quỹ đã có 8 cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên về các chuyên ngành kinh tế, kế toán, Ngân hàng.
 
Năm 2002, bằng nguồn vốn tự có của mình, QTD Phú Hoà đã xây dựng trụ sở làm việc giao dịch khá khang trang, với hệ thống kho, két theo qui định của Ngân hàng Nhà nước, trang thiết bị khá đầy đủ, thuận lợi cho việc giao dịch và bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.
 
Trụ sở giao dịch khang trang - đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả
 
Ngoài nhiệm vụ chính là hoạt động kinh doanh, QTD Phú Hoà còn thực hiện tốt các nhiệm vụ  khác như:
 
-  Tích cực tham gia công tác xã hội.
-  Được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Bằng khen.
-  Làm nghĩa vụ nộp thuế với Nhà Nước đầy đủ. Được cục thuế đề nghị uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen.
 
Nói về hoạt động của QTD mà không nói đến thành viên, thì quả là một thiếu sót. Hầu hết những người được QTD hỗ trợ vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát triển kinh tế hộ gia đình khá tốt, có nhiều hộ từ khó khăn vươn lên khá, cá biệt có một số hộ lên giàu có, bằng vốn tự có của mình và vốn hỗ trợ của QTD. Có nhiều thành viên đã có những lời nói, những nhận xét tốt về QTD, ví dụ: có người nói “ Tất cả những gì mà gia đình tôi có hiện nay đều có dấu ấn của QTD”…
 
Trong những năm tới, QTD Phú Hoà có những kế hoạch dự định:
 
-   Tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm thị trường khách hàng.
-   Kết hợp với việc nâng cao quan điểm phục vụ, thu hút cả khách hàng vay vốn và gửi tiền.
-   Duy trì tốc độ tăng trưởng qui mô, nhưng phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng hoạt động.
-   Chấp hành nghiêm chỉnh những qui định bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, có nghĩa là tăng trưởng quy mô nhưng phải bảo đảm an toàn và hiệu quả.
-   Nâng cao năng lực chuyên môn, tin học và khi đã có chuyên môn vững, tin học khá sẽ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước làm thêm một số dịch vụ: thanh toán, chuyển tiền, thu đổi ngoại tệ…

Tóm lại: Mười năm hoạt động chưa phải là dài, nhưng những gì mà QTD Phú Hoà đã làm được cũng đáng ghi nhận. Đó là: QTD Phú Hoà đã thực hiện được mục tiêu huy động một phần khá lớn vốn nhàn rỗi tại địa phương, hỗ trợ cho các thành viên phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế - ổn định xã hội, hạn chế cho vay nặng lãi và góp phần xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Từ năm 1997 đến nay, năm nào QTD Phú Hoà cũng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương hoặc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2002 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt với những thành tích đã  đạt được, góp phần  phát triển kinh tế tỉnh nhà, cuối năm 2005 Tỉnh Bình Dương đã đề nghị Thủ tướng  Chính  Phủ tặng Huân chương lao động hạng ba cho QTD Phú Hoà.

Vũ Khắc Toan

Các tin liên quan