05.12.2006 11:33

Quỹ tín dụng nhân dân Liên Nghĩa với chương trình tin học BMS - PCFs

Quỹ tín dụng nhân dân Liên Nghĩa (QTDND) được thành lập và đi vào hoạt động ngày 16/8/1995; có trụ sở tại Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng; địa bàn hoạt động bao gồm Thị trấn Liên Nghĩa và 3 Xã lân cận: Phú Hội, Hiệp Thạnh và Liên Hiệp. Sau hơn mười năm hoạt động, cùng với đà tăng trưởng kinh tế-xã hội ở địa phương, QTDND Liên Nghĩa đã phát triển trên nhiều phương diện. Hiện nay (tính đến ngày 28/11/2006), tổng nguồn vốn hoạt động của QTDND Liên Nghĩa đạt trên 95 tỷ đồng; vốn huy động tại chỗ đạt 73 tỷ và tổng dư nợ cho vay trên 78 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn chỉ chiếm 0,05%. Tổng số thành viên tham gia gần 6.800 người; số đang còn dư nợ tại Quỹ là 2.445 người; riêng khách hàng tiền gửi đang giao dịch hơn 1.830 người.

Trong thời gian đầu, tất cả chứng từ giao dịch, báo cáo đều làm bằng thủ công; sau này, do nhu cầu công việc Quỹ phải thuê chuyên viên viết phần mềm kế toán để đáp ứng hoạt động hàng ngày của đơn vị.
Năm 2005, trong khuôn khổ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển Hệ thống QTDND tại Việt Nam giữa Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan phát triển quốc tế Desjardins (DID); QTD Liên Nghĩa là một trong 3 QTDND cơ sở ở Tây Nguyên và 7 Quỹ tín dụng của cả nước được tham gia Đề án tin học hoá Quỹ tín dụng nhân dân.

Sau nhiều đợt khảo sát, nghiên cứu, tập huấn; từ ngày 12 đến 16/7/2006 các chuyên viên tin học Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đã trực tiếp hỗ trợ cho cán bộ nghiệp vụ của QTDND Liên Nghĩa nhập và chuyển đổi số liệu theo các nội dung của phần mềm BMS-PCFs, cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên của Quỹ đã được đào tạo cơ bản về tin học (Ban lãnh đạo của Quỹ Liên Nghĩa rất chú trọng tới việc đào tạo con người) nên hầu hết cán bộ của Ban Giám đốc, ban Kiểm soát, bộ phận kế toán và tín dụng đã cơ bản vận hành tốt phần mềm này.

 
 QTDND Liên Nghĩa chủ động trang bị máy tính hiện đại để phục vụ thành viên tốt hơn               

Đến nay, sau hơn 4 tháng sử dụng, có thể đưa ra một nhận xét chung: Phần mềm BMS-PCFs là một chương trình quản lý hiện đại; tiết kiệm được rất nhiều thời gian thao tác nghiệp vụ so với các phần mềm trước kia; hỗ trợ đắc lực cho công tác giao dịch hàng ngày ở cả 3 bộ phận: Kế toán, Tín dụng và Kiểm soát; phần mềm kế toán này đã giúp cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thực hiện tốt hơn công tác quản trị, điều hành; Bên cạnh đó, hình ảnh các cán bộ nghiệp vụ của Quỹ vận hành phần mềm này trên máy vi tính hiện đại cũng đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đơn vị trong địa bàn hoạt động. Lợi ích lâu dài của phần mềm này mang lại ở chỗ nó được thiết kế trên quan điểm tiếp cận thị trường, lấy khách hàng làm trung tâm; nhờ đó, nó có thể mở rộng thêm nhiều nghiệp vụ khác một cách dễ dàng hơn.

Hơn thế nữa, đây sẽ là phần mềm quản lý thống nhất, thể hiện tính liên kết chặt chẽ, là cơ sở cho sự phát triển bền vững của Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam trong tương lai.

Tóm lại, với những tính năng hiện đại và tiện ích của nó, phần mềm BMS-PCFs chỉ  cần chỉnh sửa, bổ sung một vài nghiệp vụ nhỏ như dự thu, dự chi sẽ hỗ trợ rất tốt cho công tác quản trị, điều hành của mỗi QTDND cơ sở, góp phần giúp hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.
Lê Văn Hạnh
QTDND Liên Nghĩa

                  

Các tin liên quan