30.01.2007 14:06

Quỹ Tín dụng nhân dân Trung Ương Chi nhánh Phú Thọ - Các chỉ tiều đều đạt tốc độ tăng trưởng trên 50%.

 
Đồ án Trụ sở chi nhánh xây dựng năm 2007
Năm 2006 tiếp tục là năm thành công của Chi nhánh Quỹ Tín dụng nhân dân Trung Ương Phú Thọ khi các chỉ tiêu kinh doanh đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng nguồn vốn huy động đến hết 31/12/2006 là hơn 135 tỷ đồng, tăng so với năm 2005 trên 60%. Tiền gửi cả trong và ngoài hệ thống đều tăng khá. Huy động tiền gửi dân cư vẫn chiếm trên 90% tổng nguồn vốn huy động tại chỗ với số dư hơn 128 tỷ đồng. Tiền gửi điều hoà trong hệ thống tăng trên 20%, được gần 7 tỷ đồng. Trong nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm, loại tiền gửi có kỳ hạn chiếm trên 80% giúp cho Chi nhánh luôn chủ động được kế hoạch kinh doanh của mình.

Quỹ Tín dụng nhân dân Trung Ương Chi nhánh Phú Thọ còn nhận được một lượng vốn uỷ thác trên 80 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đảm bảo luôn đáp ứng đủ nhu cầu điều hoà nguồn vốn của các Quỹ cơ sở trong hệ thống cũng như nhu cầu sử dụng vốn của mọi đối tượng khách hàng.

 
Hoạt động giao dịch tại QTDND Trung ương chi nhánh Phú Thọ

Trên cơ sở nguồn vốn huy động được, kết quả cho vay 2006 của Chi nhánh cũng đạt rất cao. Số dư cho vay đến hết năm được gần 215 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2005; Trong đó dư nợ trong hệ thống là xấp xỉ 62 tỷ đồng. Số dư 34 tỷ đồng dư nợ trung - dài hạn trong hệ thống đã phản ánh tính chủ động khá cao của hệ thống QTD cơ sở thành viên. Dư nợ ngoài hệ thống là 145 tỷ đồng, trong đó: vay ngắn hạn là 112 tỷ, cho vay trung và dài hạn là 33 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác thẩm định ban đầu, chất lượng tín dụng của Chi nhánh nhìn chung là đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm dưới 0,1% tổng dư nợ. Toàn bộ số vốn cho vay QCS  đều đảm bảo khả năng thanh toán tốt. Số dư nợ ngoài hệ thống có khoảng hơn 600 triệu dư nợ ngắn hạn cùng hơn 1 tỷ đồng vốn trung - dài hạn xếp loại nợ dưới tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ nghi ngờ, năm qua Chi nhánh thu được từ  các khoản lãi tiền vay và lãi tiền gửi đạt trên 20 tỷ đồng.
Theo Báo Phú Thọ

Các tin liên quan