21.07.2006 17:22

Quản lý cạnh tranh trong ngành ngân hàng thế nào?

Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng trở nên quyết liệt hơn trong cuộc đua đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế.

Một trong những cam kết quan trọng của Việt Nam khi gia nhập WTO là hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ phải mở cửa rộng hơn theo đúng lộ trình. Bên cạnh những cơ hội có thể có được, thì hệ thống ngân hàng cũng sẽ phải đương đầu với những thách thức hết sức to lớn.
 
Việt
Nam phải chấp nhận sự gia tăng nhanh chóng của các ngân hàng thương mại nước ngoài có kinh nghiệm, có điều kiện tài chính, hiểu biết rõ luật pháp Việt Nam. Việt Nam cũng sẽ phải bắt buộc thực hiện chính sách không phân biệt đối xử giữa các ngân hàng trong nước và ngoài nước. Thực tế đó dẫn đến cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng càng trở nên quyết liệt hơn trong cuộc đua đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế. Cạnh tranh là động lực để phát triển.

Tuy nhiên, là một lĩnh vực quan trọng và nhạy cảm trong nền kinh tế, ngành ngân hàng cần phải có quy định pháp lý hết sức chặt chẽ và hiện đại để điều chỉnh các hành vi cạnh tranh rất đa dạng và liên tục thay đổi nhằm duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh cho tất cả các tổ chức tín dụng.

Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến đóng góp của các chuyên gia về ngân hàng trong việc quản lý các hoạt động cạnh tranh và đảm bảo một sân chơi công bằng cho các thành viên thị trường.

Phải bao trùm cả luật chuyên ngành
Ông Nguyễn Đại Lai, Phó vụ trưởng Vụ chiến lược phát triển ngân hàng

“Việc chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta đòi hỏi các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân kinh doanh phải thích ứng với quy luật vốn có của nền kinh tế thị trường, trong đó có yếu tố cạnh tranh. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế và cũng là cơ sở quan trọng đảm bảo tự do kinh doanh hợp pháp và mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Cạnh tranh trong nội ngành dẫn đến lợi nhuận bình quân ngành.

Còn cạnh tranh giữa các ngành khác nhau sẽ dẫn tới sự thay đổi mặt bằng giá của nền kinh tế đó. Trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh giữa các ngành khác nhau của các quốc gia khác nhau cũng dẫn đến mặt bằng giá khác nhau theo các thời kỳ căn cứ vào năng suất lao động của thời kỳ đó. Do đó giá cả liên quan rất chặt chẽ đến năng suất lao động và cạnh tranh.

Vì vậy tôi muốn nói đến đặc thù của thị trường tài chính ở Việt Nam hiện nay. Về cơ bản ngân hàng vẫn là kênh chuyền dẫn vốn chủ yếu, chiếm tới trên dưới 70%, còn lại là các định chế tài chính phi ngân hàng khác. Hoạt động của nền kinh tế Việt Nam hiện nay nếu như không có kênh dẫn vốn là ngân hàng thì không biết có được gọi là nền kinh tế đang tiến lên thị trường hay không vì chưa thể trông chờ vào thị trường chứng khoán, các nhà cung cấp vốn trung và dài hạn hay các hình thức chuyển tải vốn khác.

Đặc thù của hoạt động ngân hàng dù cho vốn tự có khá lớn, lớn hơn nhiều so với doanh nghiệp khác thì cũng chỉ là trung gian tài chính, kinh doanh bằng vốn của người khác và cho người khác hưởng. Trong khi đó các nhà soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật lại đưa ra định nghĩa chung chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đó là doanh nghiệp không quá 300 công nhân và vốn tự có không quá 10 tỉ đồng Việt Nam. Do không phân biệt loại doanh nghiệp nên quy định như vậy khiến cho Quỹ tín dụng nhân dân cũng trở thành doanh nghiệp lớn.

Vì vậy theo tôi khi soạn thảo luật, liên quan đến phân biệt loại doanh nghiệp thì trường hợp Luật cạnh tranh khác với luật chuyên ngành phải giao cho luật chuyên ngành thay vì trường hợp luật chuyên ngành khác với Luật cạnh tranh lại giao Luật cạnh tranh. Bởi vì Luật cạnh tranh liên quan đến cả nền kinh tế nhưng riêng với ngành ngân hàng lại là một ngành kinh tế khá đặc thù khác hẳn so với các loại hình khác trong nền kinh tế.

Khi phân biệt tính thống lĩnh thị trường cũng cần phải xem xét trong điều kiện cụ thể ngành ngân hàng, phải tính đến yếu tố không gian, thời gian và công nghệ.

Về vấn đề cạnh tranh, độc quyền hay không độc quyền, mặc dù có nhiều điểm chung trong quy định như: quảng cáo làm hại nhau, gây mất uy tín người khác, tiết lộ bí mật, chèn ép... Song những câu định tính như thế luôn đúng với tất cả mọi ngành kinh tế nhưng khi bắt đầu đi vào nghiệp vụ ngân hàng phải có những quy định cụ thể, phải đưa ra được các quy phạm mang tính chất riêng, bao trùm đặc thù của ngành ngân hàng. Tới đây, Luật ngân hàng và Luật tổ chức tín dụng sẽ sớm được soạn thảo theo yêu cầu của thực tiễn hội nhập. Tuy việc soạn thảo vẫn căn cứ theo Luật cạnh tranh chung của Bộ thương mại đang quản lý nhưng cần có nhiều điều chỉnh theo luật chuyên ngành”.

Nên tham chiếu các khái niệm tương đương
Luật sư Thái Bảo Anh, Giám đốc Công ty Luật Bảo & Cộng sự

“Tôi có 4 khuyến nghị chính đối với quy định của pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam.

Thứ nhất liên quan đến khái niệm về cạnh tranh không lành mạnh. Trong Luật ngân hàng của Việt Nam hiện tại vẫn sử dụng khái niệm cạnh tranh bất hợp pháp, trong khi đó trong Luật cạnh tranh lại sử dụng khái niệm cạnh tranh không lành mạnh. Bản thân trong khái niệm cạnh tranh bất hợp pháp của Luật ngân hàng vẫn còn có một số hành vi cũng nên xem xét vì bây giờ không còn thích hợp nữa như hành vi đầu cơ lũng đoạn thị trường tiền tệ. Bởi ngay tại thời điểm hiện nay, Luật hình sự của Việt Nam đã bỏ tội đầu cơ lũng đoạn thị trường. Cho nên khi sửa Luật ngân hàng vào năm 2008 cũng cần xem xét khía cạnh sử dụng thuật ngữ “bất hợp pháp” hay “không lành mạnh”.

Vấn đề thứ hai liên quan đến phương pháp soạn thảo các quy định trong ngành ngân hàng về cạnh tranh. Trong thời gian tới, Luật cạnh tranh trong ngân hàng sẽ được coi như cụ thể hoá của Luật cạnh tranh hay cụ thể hoá của Luật ngân hàng? Việc xác định thuộc về lĩnh vực luật nào quan trọng hơn. Bởi vì nếu thuộc về Luật ngân hàng thì ngân hàng ngoài điều chỉnh cạnh tranh còn điều chỉnh theo nghiệp vụ.

Vấn đề thứ ba là xây dựng các khái niệm trong các văn bản luật. Luật cạnh tranh không lành mạnh của Việt Nam có một loạt khái niệm được quy định ở các luật khác. Ví dụ như hành vi gièm pha doanh nghiệp khác đều có ở Luật cạnh tranh, Luật thương mại, Pháp lệnh quảng cáo; hay khái niệm bí mật kinh doanh nằm cả ở Luật sở hữu trí tuệ, Luật cạnh tranh và Luật ngân hàng.

Vì vậy, vấn đề đặt ra nên xây một hệ thống riêng các khái niệm đó hay dẫn chiếu đến các văn bản luật khác. Theo quan điểm của chúng tôi nên sử dụng phương pháp dẫn chiếu những luật đó thay vì đưa ra khái niệm mới. Làm như vậy sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho những người dự thảo luật và tránh những mâu thuẫn có thể xảy ra với các văn bản pháp lý khác.

Vấn đề thứ tư liên quan đến một khái niệm rất quan trọng là “thị trường liên quan”. Trong Luật cạnh tranh và nghị định hướng dẫn đã có định nghĩa về “thị trường liên quan”. Tuy nhiên, khi áp dụng vào ngành ngân hàng lại thấy khái niệm này quá rộng. Vì vậy cần thiết phải có định nghĩa chi tiết hơn về “thị trường liên quan” trong các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Do ngành ngân hàng phát triển nhanh với các sản phẩm và dịch vụ mới được đưa ra hàng năm, bất kỳ một định nghĩa “cố định” nào về thị trường liên quan trong các quy định của Ngân hàng Nhà nước có thể bị lạc hậu sớm. Chúng tôi đề xuất rằng thay vì sử dụng định nghĩa “cố định” của mỗi loại thị trường trong ngành ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước cần tham khảo các định nghĩa “thị trường” trong các văn bản pháp lý khác.

Cũng cần lưu ý rằng trong ngành ngân hàng hiện đại, các dịch vụ kết hợp rất phổ biến. Một ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng một “gói” dịch vụ bao gồm hơn một loại hình dịch vụ: cho vay, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng, chiết khấu hối phiếu xuất khẩu.

Trong luật có quy định một loạt hành vi bị ngăn cấm khi một ngân hàng có vị trí thống lĩnh thị trường. Một doanh nghiệp sẽ được coi là nắm giữ vị trí chi phối thị trường nếu doanh nghiệp đó chiếm thị phần từ 30% hay lớn hơn. Nhưng việc xác định thị phần chiếm 30% thị trường trong Luật cạnh tranh của chúng ta vẫn đang để trống. Cho nên khi ngân hàng cấp một hạn mức tín dụng với các dịch vụ kết hợp đó thì cách tính thị phần như thế nào vẫn đang để ngỏ. Chúng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước sử dụng phương pháp tính thị phần theo từng dịch vụ riêng biệt trong trường hợp các ngân hàng cung cấp dịch vụ kết hợp.

Hơn nữa, trong phương pháp tính thị phần có xác định thời gian tính doanh thu. Luật cạnh tranh quy định doanh thu có thể xác định theo tháng, quý, năm. Nhưng nếu nhìn vào khía cạnh ngân hàng thì kết quả thị phần có thể thay đổi rất nhiều nếu cách tính thay đổi từ một tháng đến một năm. Do vậy, chúng tôi đề nghị các quy chế của Ngân hàng Nhà nước phải quy định rõ các trường hợp khi nào thì sử dụng thời gian tháng, quý hoặc năm để tính thị phần”.

Xây dựng quy phạm về các hình thức cạnh tranh
Ông Trương Ngọc Anh, Phó vụ trưởng Vụ các ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước

“Hoạt động ngân hàng là một loại hình dịch vụ và bản thân ngân hàng là một lĩnh vực nhạy cảm, mọi biến động của ngân hàng cũng có tác động không nhỏ tới sự phát triển của nền kinh tế và ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. Do đó, việc quản lý cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng cũng rất cần thiết, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên WTO.

Hiện nay, Việt Nam có 6 ngân hàng thương mại Nhà nước (bao gồm cả Ngân hàng chính sách), đang chiếm vị trí chi phối với trên 70% thị phần và được Nhà nước bảo hộ nhất định. Các ngân hàng thương mại cổ phần một số năm trở lại đây ngày càng được củng cố và lớn mạnh, rất nhạy bén đối với các yêu cầu của nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường. Các ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn còn hoạt động khá thận trọng vì các quy định của Nhà nước với nhóm ngân hàng này còn chặt chẽ.

Mặt khác, bản thân các tổ chức tín dụng nước ngoài vẫn đánh giá mức độ rủi ro thị trường ở Việt Nam khá cao so với các nước khác trong khu vực châu á. Do đó hoạt động của họ thận trọng hơn, dẫn đến việc tăng trưởng về quy mô còn có mức độ. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong những năm qua chưa phát huy hết vai trò của nó trong nền kinh tế. Các văn phòng đại diện sẽ là những sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trong tương lai. Như vậy, có thể thấy cạnh tranh trước đây trong ngành ngân hàng chủ yếu diễn ra giữa các tổ chức tín dụng trong một loại hình mà chưa có sự xâm phạm nhiều đến nhau.

Tuy nhiên, cùng với chủ trương cổ phần hoá các ngân hàng thương mại Nhà nước hiện nay và xu hướng mở cửa thị trường trong lĩnh vực ngân hàng cũng như yêu cầu không phân biệt đối xử khi Việt Nam gia nhập WTO thì vấn đề cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt giữa các loại hình tổ chức tín dụng, giữa các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài, ngay cả trong một tổ chức tín dụng cạnh tranh cũng khá quyết liệt.

Hiện tại, Luật cạnh tranh là khuôn khổ pháp lý cao nhất điều chỉnh về cạnh tranh thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong luật này còn một số vấn đề về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng cần xem xét. Đơn cử như tại Điều 11 Luật cạnh tranh quy định về doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường dựa trên cách tính về thị phần trên thị trường liên quan. Chúng ta cần xem lại nội dung này vì với một lĩnh vực hết sức nhạy cảm như ngân hàng và hiện nay với vai trò chủ đạo thuộc về các ngân hàng thương mại Nhà nước thì việc tính toán như vậy có thể chưa hợp lý. Cũng cần xem xét vấn đề tập trung kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng, vì thực sự làn sóng này sẽ xảy ra rất mạnh mẽ khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO. Các ngân hàng nhỏ bắt buộc phải nghĩ đến việc sáp nhập, hợp nhất hoặc tìm kiếm đối tác để liên doanh nếu muốn tồn tại và phát triển.

Nhận thức được vấn đề cạnh tranh đã trở nên cấp bách và cần nhanh chóng có hướng dẫn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết việc thực thi Luật cạnh tranh, theo đó có nhiều quy định về cạnh tranh liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Tuy nhiên, cho đến nay, ngoài những hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng được quy định tại điều 16 Luật các tổ chức tín dụng và Công văn số 339/NHNN-CSTT ngày 7/4/2004 thì chưa có những quy định khác cụ thể hơn. Do đó, ngành ngân hàng cần có hướng dẫn chi tiết hơn về các quy định về cạnh tranh đã được quy định trong Luật cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng mà những quy định này sẽ được áp dụng trong tương lai như thế nào và các chế tài xử lý khi các hành vi xảy ra”.

Hoàn thiện quy định điều chỉnh ngành ngân hàng
Luật sư Charles Marquand, chuyên gia tư vấn EU

“Ngân hàng Nhà nước nên xem xét việc ban hành quy chế bao gồm hai vấn đề chính. Một là bảo vệ cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Hai là ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng.

Liên quan đến các hoạt động phản cạnh tranh, quy định mới nên bao gồm các quy định cơ bản như các thoả thuận của các tổ chức tín dụng có mục đích hoặc tác động hạn chế đối thủ cạnh tranh sẽ bị cấm và việc một tổ chức tín dụng hay một nhóm các tổ chức tín dụng lạm dụng vị trí độc quyền cũng bị cấm.

Trong từng trường hợp, quy chế này sẽ quy định cụ thể các loại hành vi nhất định được coi là chống cạnh tranh, trừ khi các tổ chức tín dụng chứng minh được ngược lại. Thẩm quyền điều tra và thực thi đối với hành vi chống cạnh tranh sẽ được nêu ra trong Luật cạnh tranh hiện thuộc trách nhiệm của Hội đồng cạnh tranh. Việc Ngân hàng Nhà nước có nên đảm nhận các thẩm quyền này hay không cần được xem xét thêm.

Liên quan đến các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh hiện chưa được đề cập tới trong các điều khoản pháp lý của Việt Nam, quy chế này cần quy định xử lý việc quảng cáo gây hiểu nhầm, quảng cáo mang tính so sánh và các thoả thuận tín dụng.

Cần có quy định tích cực đối với các tổ chức tín dụng để đảm bảo rằng thông tin của họ là rõ ràng, bình đẳng và không sai lệch. Nếu vi phạm điều này, họ sẽ bị xử lý dưới các hình thức như phạt tiền, khiển trách công khai và có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động đối với trường hợp nghiêm trọng. Nên có chế tài hình sự về việc đưa ra những thông tin sai lệch với mục đích lừa đảo hoặc cố ý coi thường khi đưa ra thông tin mà không quan tâm chúng có sai lệch hay không. Các thoả thuận từ việc đưa ra những thông tin sai lệch sẽ không có giá trị pháp lý.

Cần có sự kiểm soát chặt chẽ đối với quảng cáo mang tính so sánh. Đặc biệt, quảng cáo so sánh chỉ nên cho phép dưới các điều kiện nghiêm ngặt, đảm bảo tính khách quan. Nếu không tuân thủ các quy định này thì tổ chức tín dụng vi phạm sẽ bị xử lý dưới các hình thức phạt tiền, khiển trách công khai, trường hợp xấu nhất là bị thu hồi giấy phép hoạt động. Các thoả thuận từ quảng cáo so sánh vi phạm điều luật trên sẽ không có giá trị pháp lý.

Cần có sự kiểm soát chặt chẽ đối với quảng cáo tín dụng. Việc kiểm soát này phải bao gồm cả hoạt động tiền gửi và cho vay trong lĩnh vực ngân hàng. Đối tượng hưởng thụ chính của điều luật này sẽ là người sử dụng các dịch vụ ngân hàng (người gửi tiền và người đi vay) trong lĩnh vực bán lẻ. Quy định mới cũng nên đặt ra các yêu cầu trong việc đưa ra một thoả thuận rõ ràng bao hàm tất cả các điều khoản cho khách hàng. Hành vi vi phạm các yêu cầu này sẽ làm cho các thoả thuận mất hiệu lực”.

Cần xác định rõ ràng ranh giới của cạnh tranh
Ông Phạm Bảo Lâm, Phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế – Ngân hàng Nhà nước

“Theo cam kết gia nhập WTO thì quá trình liên kết, sáp nhập chắc chắn sẽ xảy ra quyết liệt hơn trong vòng 5-10 năm tới. Trường hợp một ngân hàng nước ngoài vừa có chi nhánh vừa mua cổ phần của một ngân hàng và việc cho phép ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam sẽ tạo ra cùng lúc một ngân hàng có 3 hình thức hiện diện. Đó là quan hệ giữa chi nhánh, quan hệ ngân hàng mua cổ phần tại một ngân hàng hay nhiều ngân hàng và quan hệ đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Vấn đề đặt ra rất lớn là xử lý mối quan hệ giữa các ngân hàng trong vấn đề cạnh tranh như thế nào? Ngay cả quan hệ giữa các ngân hàng trong nước, giữa các ngân hàng cổ phần và giữa các ngân hàng quốc doanh với ngân hàng cổ phần thì tỉ lệ sở hữu giữa các ngân hàng với nhau ra sao cũng đang được đặt ra.

Ví dụ như một ngân hàng sở hữu 10% cổ phần của ngân hàng khác, thậm chí 20-30% thì rõ ràng xuất hiện xu hướng hai ngân hàng đó hình thành sự liên kết và chia sẻ thị trường và cũng là thống lĩnh thị trường chứ không còn là cạnh tranh nữa. Đó là những vấn đề NHNN đang rất quan tâm để xây dựng một khung pháp lý mối quan hệ giữa các tổ chức tín dụng khác nhau trong bối cạnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh.

Thực tế, việc học hỏi kinh nghiệm của các nước trong xử lý các hành vi cạnh tranh là cần thiết nhưng để áp dụng vào điều kiện hiện tại của Việt Nam cũng còn phụ thuộc vào quá trình phát triển khuôn khổ pháp lý và thể chế. Ví dụ như hình thức sáp nhập ngân hàng giữa các nước EU vẫn xảy ra hàng ngày. Trong khi đó ở Việt Nam hầu như không có hoặc rất ít và mất nhiều thời gian. Ngay cả việc xét thế nào là hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng phải cân nhắc.

Thực tế, nhiều sinh viên Việt Nam đi học ở nước ngoài, khi mở tài khoản họ cũng được hưởng rất nhiều ưu đãi. Ngân hàng có thể thưởng cho họ 50 USD vào tài khoản, được sử dụng các dịch vụ của ngân hàng miễn phí trong khi các đối tượng khác phải chịu phí dịch vụ. Đó là thực tế xảy ra ở các nước. Và điều đó đòi hỏi chúng ta cũng cần xem xét một cách thực tiễn trong xây dựng khuôn khổ pháp lý để đảm bảo một mặt thúc đẩy, tăng cường khả năng cạnh tranh nhằm tạo ra sự phát triển của thị trường. Bên cạnh đó, cũng tạo ra một khuôn khổ pháp lý để tránh những hành vi cạnh tranh bất hợp pháp, cạnh tranh phản cạnh tranh và cạnh tranh không công bằng”.

Hà Linh (VNECONOMY)

Các tin liên quan