27.06.2006 11:12

Nghĩa tình Quỹ tín dụng nhân dân

Chúng ta thật đúng chúng ta
Tuy xa mà lại thật gần mới hay
Cùng nhau hợp lại chung xây
Mắc đâu, gỡ đấy ấy mà thật vui

Chẳng nề khoảng cách xa xôi
Miễn là ta đã một tâm vì người
Dựng xây Quỹ cho cuộc đời
Ấm no hạnh phúc tràn về muôn nơi.

Hà Nội tháng 11/2004
BCH

Các tin liên quan