15.10.2008 00:00

Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết đinh số: 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/09/2008

Ngày 09/09/2008 ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết đinh số: 26/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động QTDND; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, Văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của QTDND; chia, tách, hợp nhất, sát nhập QTDND; thanh lý QTDND dưới sự giám sát của NHNN ban hành kèm theo QĐ /2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc NHNN.
Để biết thêm chi tiết xin click vào đây: QĐ số 26/2008/QĐ-NHNN

Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan