29.11.2006 17:08

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và GTZ ký kết kế hoạch hoạt động năm 2007

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) tổ chức lễ ký kết kế hoạch hoạt động năm 2007.

Dự án hợp tác đợt này là hợp phần "Phát triển hệ thống tài chính" - hợp phần 3 của Chương trình Hỗ trợ cải cách kinh tế vĩ mô. Đây là bước tiếp nối của dự án "Hỗ trợ cải cách hệ thống Ngân hàng Việt Nam" do Chính phủ Đức tài trợ bằng nguồn vốn ODA. Đóng góp của Chính phủ Đức, thông qua GTZ thực hiện dự án Hỗ trợ cải cách kinh tế vĩ mô tối đa là 3 triệu euro.

 
Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức GTZ tiếp tục hỗ trợ cho hệ thống QTDND xây dựng tổ chức kiểm toán
Phát biểu tại lễ ký, ông Phùng Khắc Kế, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết, từ năm 1994 tới nay, Dự án đã hỗ trợ cho nhiều đơn vị trong ngành Ngân hàng với khoảng 250 đợt tư vấn, đào tạo, hội thảo, khảo sát trong và ngoài nước cho hàng nghìn lượt cán bộ. Dự án bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong ngành Ngân hàng như chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, thanh tra, kiểm soát, kiểm toán, kế toán, quản lý rủi ro... Đánh giá của các đơn vị thụ hưởng cho thấy Dự án này là một trong những dự án hợp tác thành công, có hiệu quả nổi bật giữa Việt Nam và Đức.
(Ngân hàng Nhà nước)

Các tin liên quan