30.09.2010 08:51

NHNN tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Để tiếp tục triển khai các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, ngày 27/9/2010, NHNN đã có công văn số 7324/NHNN-VP về việc triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.


Theo đó, NHNN tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Ngành hướng tới ngày Đại lễ; chuẩn bị và tổ chức tốt Triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng nhằm quảng bá, giới thiệu lịch sử, sự phát triển của Ngành, những thành tựu và đóng góp của Ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Tổ chức tổng kết, khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong Phong trào thi đua chào mừng ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; trước ngày 30/9/2010 cần hoàn thiện việc sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên bên ngoài Trụ sở làm việc của NHNN. Đồng thời, xây dựng phương án trực, bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại cơ quan trong những ngày diễn ra Đại lễ; sẵn sàng các phương án ứng phó khi có sự cố xảy ra để bảo đảm tuyệt đối an toàn Trụ sở cơ quan, bảo đảm an toàn kho quỹ.

Bên cạnh đó, NHNN phát động toàn thể đoàn viên, thanh niên các đơn vị tiến hành đợt vệ sinh tổng thể nơi làm việc, đảm bảo gọn gàng, ngăn lắp, vệ sinh; tổ chức thi đua và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, trật tự nội vụ cơ quan của cán bộ; Cử đoàn viên tham gia Đoàn diễu hành Khối công chức, viên chức Nhà nước kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. NHNN cũng sẽ xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản tổ chức buổi đối thoại giữa Thống đốc và đại diện Đoàn viên Thanh niên NHTW.

Đáng chú ý là  việc NHNN sẽ tiến hành công bố các hoạt động, sản phẩm mà ngành Ngân hàng đã đạt được để chào mừng ngày Đại lễ tới công chúng như: Kết nối mạng lưới các điểm chấp nhận thẻ POS phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (vào tối ngày 28/9/2010); kết quả công tác từ thiện; kết quả đạt được trong công tác chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học,…Tiếp tục hoàn thành tốt và có hiệu quả những công việc đã và đang triển khai theo kế hoạch về hội thao, hội diễn văn nghệ quần chúng.

Theo NHNN

Các tin liên quan