24.08.2009 10:02

NHNN thông báo dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến ngày 20/8/2009

Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất (HTLS) bằng đồng Việt Nam đến ngày 20/8/2009 là 396.050,73 tỷ đồng. So với ngày 13/8/2009, số dư nợ cho vay tăng 1.011,7 tỷ đồng (tương đương tăng 0,25%).

Chi tiết về tình hình dư nợ cho vay HTLS phân chia theo đối tượng như sau:

1. Dư nợ theo nhóm tổ chức tín dụng: Nhóm NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 273.663,28 tỷ đồng, giảm 595,74 tỷ đồng (tương đương giảm 0,21%); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 97.145,89 tỷ đồng, tăng 1.042,14 tỷ đồng (tương đương tăng 1,08%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 20.288,35 tỷ đồng, tăng 362,68 tỷ đồng (tương đương tăng 1,82%); công ty tài chính là 4.953,219 tỷ đồng, tăng 202,629 tỷ đồng (tương đương tăng 4,26%).

2. Dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn: Doanh nghiệp nhà nước 62.317,25 tỷ đồng; doanh nghiệp ngoài nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài …) 263.583,59 tỷ đồng; hộ sản xuất là 70.149,79 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan