25.12.2007 14:03

NHNN quyết định mở rộng biên độ tỷ giá giữa USD/VND lên mức ± 0,75%

Ngày 24/12/2007 Thống đốc NHNN đã ban hành quyết định nới rộng biên độ tỷ giá từ từ ±0,5% lên  ±0,75% (tăng 0,25%). Trong thời gian qua, NHNN đã ba lần thực hiện mở rộng biên độ tỷ giá: ngày 1/7/2002 NHNN đã mở rộng biên độ từ +0,1% lên  ±0,25%; ngày 31/12/2006, NHNN đã mở rộng biên độ từ ±0,25% lên  ±0,5%. Lần này, ngày 24/12/2007, NHNN đã mở rộng biên độ từ  ±0,5% lên mức ±0,75%.

Mục đích của việc mở rộng biên độ lần này nằm trong chủ trương chung tạo điều kiện để nền kinh tế Việt Nam ngày càng thích nghi với mức độ mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Theo quy định trước đây thì các NHTM chỉ được ấn định tỷ giá  mua bán  giữa VND với USD trong biên độ ±0,5% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN thông báo, nay với biên độ ±0,75% các NHTM sẽ có điều kiện ấn định tỷ giá mua bán linh hoạt hơn sát với cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Cơ chế tỷ giá ngày càng linh hoạt hơn sẽ đòi hỏi các NHTM và thành viên tham gia thị trường ngoại hối phải nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro về biến động tỷ giá, để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan