08.07.2010 00:00

NHNN giám sát chặt chẽ việc thực hiện giảm lãi suất huy động bằng VND

Ngày 06/7/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 5065/NHNN-CSTT yêu cầu các ngân hàng thương mại và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện đúng nội dung đồng thuận giảm lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, NHNN yêu cầu Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại thực hiện đúng nội dung đồng thuận giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về giảm lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam.

Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảm lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại (chi nhánh) trên địa bàn theo đúng nội dung đồng thuận giữa các thành viên của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam; áp dụng ngay các biện pháp cần thiết và theo thẩm quyền để xử lý đối với các Tổng giám đốc ngân hàng thương mại, Giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại vi phạm nội dung đồng thuận về lãi suất, đồng thời báo cáo kịp thời kết quả xử lý về Thống đốc NHNN.

Ngày 02/7 vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có văn bản số 94/HHNH gửi NHNN về việc các ngân hàng thương mại đã đồng thuận tiếp tục giảm lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam. Theo đó, các ngân hàng thương mại sẽ căn cứ vào “sức khỏe” của mình, điều kiện của từng khách hàng vay để từng bước điều chỉnh giảm dần lãi suất phù hợp với cân đối vốn của ngân hàng. Đặc biệt đối với 3 đối tượng khách hàng tại Nghị Quyết số 18 là nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, mức lãi suất cho vay sẽ ưu tiên thấp hơn các đối tượng khác để dần tiến tới mục tiêu mà Chính phủ chỉ đạo, lãi suất cho vay đối với 3 đối tượng trên sẽ là 12% /năm vào những tháng cuối năm.

Ngay từ ngày 01/7/2010, đã có một số ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, đặc biệt là với đối tượng cho vay là các doanh nghiệp xuất khẩu đã có ngân hàng hạ xuống 12%/năm, thậm chí đã có ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay thấp hơn 12%/năm.

Về lãi suất tiền gửi, các ngân hàng đã thống nhất từ 05/7/2010 điều chỉnh giảm lãi suất huy động xuống khoảng 11%/năm (mức lãi suất huy động thực mà các ngân hàng thương mại công khai áp dụng) không cộng thêm bất kỳ các hình thức thưởng trực tiếp bằng tiền, lãi suất.

Để tiến tới mức lãi suất huy động là 10%/năm như Chính phủ đề ra, các ngân hàng thương mại cũng đồng thuận dự kiến: Trong tháng 8/2010, mức lãi suất huy động điều chỉnh xuống còn 10,5%/năm; phấn đấu trong tháng 9/2010, mức lãi suất huy động điều chỉnh xuống còn 10,0%/năm.

Việc các ngân hàng thương mại đồng thuận tiếp tục giảm lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam là phù hợp với các Nghị quyết của Chính phủ và mục tiêu, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo NHNN

Các tin liên quan